Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

JURKOVIĆ, Nada, kemijska inženjerka (Tuzla, 27. VIII. 1928 — Zagreb, 7. IV. 2001). Gimnaziju završila u Tuzli 1947, u Zagrebu diplomirala kemiju na Tehničkom fakultetu 1954. te 1974. doktorirala tezom Prilog poznavanju i određivanju kiselosti pšenice i njenih mlinskih proizvoda na našem tržištu na Tehnološkom fakultetu. Radila ondje (od 1979. na osamostaljenom Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu) od 1957. kao asistentica, od 1972. kao predavačica, od 1975. kao docentica, od 1978. kao izvanredna i od 1983. do umirovljenja 1994. kao redovita profesorica. Predavala je kemiju i analizu namirnica te više drugih kolegija iz područja hrane i prehrane. Na poslijediplomskom studiju predavala je kolegije mikroskopsko ispitivanje namirnica te prehranu i nutritivnu vrijednost hrane. God. 1984. utemeljila je na dodiplomskom i poslijediplomskom studiju Prehrambeno-biotehnološkoga fakulteta smjer nutricionizam, jedini takve vrste u Hrvatskoj. Autorica je skripata Mikroskopsko istraživanje namirnica biljnog podrijetla (1999). Znanstveno se također bavila nutricionizmom objavljujući u zbornicima međunarodnih i domaćih skupova te u časopisima Informacije Prehrambeno-tehnološkog instituta u Zagrebu (1963), Zdravstvene novine (1963–64), Kemija u industriji (1965, 1971), Prehrambeno-tehnološka revija (1971–72, 1975, 1981, 1985), Bulletin scientifique (1973), Hrana i ishrana (Beograd 1974, 1976–78, 1982–83, 1987–88, 1990), Mljekarstvo (1990, 1999–2000), Die Nahrung-Food (Berlin 1993, 1995).

LIT.: (Nekrolog). Food Technology and Biotechnology, 39(2001) 4, str. (377–378).
 
Marija Kaštelan-Macan (2005)