Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

KAČIĆ, Petar, biskup (Kotišina kraj Makarske, o. 1606 — Jelsa?, 1661). Franjevac. Četverogodišnji teološki studij polazio u Cori i Viterbu te postao profesorom teologije. Za svećenika zaređen oko 1632, potom neko vrijeme djelovao u Makarskoj biskupiji, uz ostalo kao vikar makarskoga biskupa B. Kačića Žarkovića, s kojim je 1630–32. putovao u Rim. Poznato je da ga je biskup više puta od 1640. bez uspjeha predlagao Svetoj stolici za pomoćnoga biskupa s pravom nasljedstva. Tek nakon biskupove smrti imenovan je 1646. njegovim nasljednikom. Petrovo biskupovanje pada u doba Kandijskoga rata 1645–69, kada je Makarsko primorje teško stradalo. Kao glavni vođa pokreta za oslobođenje od turske vlasti i podlaganje mletačkoj, morao je više godina živjeti s izbjeglicama na susjednim otocima Braču i Hvaru. S vremenom se nastanio u Jelsi, odakle je češće zalazio u slobodne dijelove svoje biskupije. U novije su doba objavljena njegova izvješća Svetoj stolici o stanju Makarske biskupije iz 1650, 1654. i 1658 (prvo i treće osobno je predao u Rimu). U njima osobito ističe svoje nastojanje da se vjernici, u ratnim sukobima silom prilika svrstani u dvama suprotnima taborima, što više međusobno štede. Pokopan je u vlastitoj grobnici koju je dao napraviti u franjevačkoj crkvi u Makarskoj.

LIT.: M. Alačević (M. Mirković): Biskup Petar Kačić osloboditelj Primorja i njegovo neobjavljeno dopisivanje s mletačkim vlastima. Bullettino di archeologia e storia dalmata, 11(1888) 12, Suppl. 8, str. 68–72. — D. Mandić: Hercegovački spomenici Franjevačkog reda iz turskoga doba, 1. Mostar 1934. — K. Jurišić: Katolička crkva na biokovsko-neretvanskom području u doba turske vladavine. Zagreb 1972. — S. Kovačić: Najstariji izvještaji o stanju Makarske biskupije u Tajnomu vatikanskom arhivu. Split 1975, 27–28, 49–60. — F. Lastrić: Pregled starina Bosanske provincije. Sarajevo 1977, 131. — B. Pandžić: Izvještaji makarske biskupije sačuvani u Tajnom vatikanskom arhivu. Nova et vetera, 30(1980) 1, str. 149–152. — K. Jurišić: Iz makarske prošlosti. U povodu 300. obljetnice oslobođenja Makarskog primorja od turske vladavine. Makarska 1984, 22–24. — Isti: Biskupski grobovi u Makarskoj. U: Regiones Paeninsulae Balcanicae et proximi Orientis. Festschrift für Basilius S. Pandžić. Bamberg 1988, 118–120, 131. — A. Škegro: Na rubu opstanka. Duvanjska biskupija od utemeljenja do uključenja u Bosanski apostolski vikarijat. Zagreb 2002. — B. S. Pandžić: Acta Franciscana Hercegovinae, 2. Mostar—Zagreb 2003.
 
Slavko Kovačić (2005)