Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BABIĆ, Eduard, agronom (Varaždin, 11. IX 1911 — Čulinec kraj Zagreba, 18. X 1944). Studirao je na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu u Zagrebu 1930–1934, gdje je 1935. i diplomirao. Radio je u ergeli Karađorđevo kraj Bačke Palanke te u ergeli kraj Biograda na moru. God. 1939. obranio je na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu u Zagrebu disertaciju Prilog poznavanju skeletne mehanike primorskih magaraca. Bio je asistent u Zavodu za stočarstvo na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu, zatim honorarni nastavnik na istome fakultetu iz predmeta enciklopedija poljoprivrede. Poslije prelazi u uredništvo Gospodarskog lista. Zbog ilegalnog rada na okupiranom području uhapšen je 1944. i obješen u Čulincu. — Proučavao je stočarstvo krških predjela, posebno ističući važnost magaraca, koza i ovaca (Arhiv Ministarstva poljoprivrede, 1939; Veterinarski arhiv, 1939–1941). Uz stručne i popularne članke (Gospodarski list, 1939–1943; Gospodarska sloga, 1941; Gospodarski glasnik, 1941; Gospodarstvo, 1941 Hrvatski glasnik, 1941; Mljekarstvo, 1942) objavio je i dvije popularne brošure: Gnojište (Zagreb, 1942) i Uloga sječkara u seljačkim gospodarstvima (Zagreb 1942).

LIT.: Dr Eduard Babić. Stočarstvo, 1(1947) 2, str. 93.
 
Zlata Cesarec (1983)