Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

KAČIĆ BARIŠIĆ, Pavao (Kačić, Marticich, alias Barissich, Kacich a Podacza), provincijal (Sućuraj, ? — Zaostrog, 10. IX. 1721). Poistovjećivali su ga sa starijim istoimenim franjevcem iz Čiste. Kao svećenik pripadao je franjevačkoj Provinciji Bosni Srebrenoj. Boravio u Zaostrogu 1683, a 1687–92. bio je gvardijan tamošnjega samostana. Mletačkim je oblastima predložio plan za oslobođenje Vrgorca od Turaka, što je uspješno završeno 26. XI. 1690. Zbog toga je, na zahtjev Venecije, na provincijskom kapitulu u Šibeniku 1693. izabran za provincijala Bosne Srebrene za trogodište 1693–96. Budući da je 1664. izgorio samostan i arhiv Bosne Srebrene u Fojnici, na tom je kapitulu, na poticaj pohoditelja P. B. Holjara, zaključeno da se osnuje novi provincijski arhiv. K. je to proveo u djelo, pa spisima iz doba njegove uprave počinje novi provincijski Liber archivialis (prijepis iz 1767. čuva se u arhivu franjevačkoga samostana u Makarskoj). Za zaostrošku je samostansku crkvu nabavio tri srebrne viseće svjetiljke (poslije nestale) i šest baroknih srebrnih svijećnjaka, na kojima je urezan tekst SUMTIBUS PRIS PAULI CACICH EX MNR PROLIS. ANNO D. MDCCV.

LIT.: L. Vladmirović: Chronicon archiviale continens brevem descriptionem principii et continuationis venerabilis conventus Sanctae Mariae Zaostrogiensis. Venetiis 1770, 24–25, 34–35, 41, 44–45. — A. K. Matas (A. K. M.): Pogled na djelovanje manastira Zaostrog od g. 1468–1868. Narodni koledar, 7(1869) str. 102–123. — S. Zlatović: Franovci države Presvet. Odkupitelja i hrvatski puk u Dalmaciji. Zagreb 1888, 161. — E. Fermendžin: Chronicon observantis provinciae Bosnae Argentinae ordinis s. Francisci Seraphici. Starine, 1890, 22, str. 53. — J. Božitković: Kritički ispit popisa bosanskih vikara i provincijala (1339–1735). Beograd 1935, 107–111. — D. Mandić: Franjevačka Bosna. Rim 1968. — K. Jurišić: Katolička crkva na biokovsko-neretvanskom području u doba turske vladavine. Zagreb 1972. — A. Ribičić: Podaca (u prigodi 400-obljetnice prvoga spomena imena Podaca). Podaca 1972, 25–26, 50, 135. — F. Lastrić: Pregled starina Bosanske provincije. Sarajevo 1977, 127. — N. Lašvanin: Ljetopis. Sarajevo 1981. — P. Bezina: Pučko školstvo i franjevci Provincije Presv. Otkupitelja. Split 1987. — F. E. Hoško: Franjevci u kontinentalnoj Hrvatskoj kroz stoljeća. Zagreb 2000.
 
Karlo Jurišić (2005)