Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

KAČIĆ TERZIĆ, Juraj Paškal (Kadčić, Cadcich, Casich; Paskval, Paško, Georgius Paschalis), kanonik (Makarska, 17. IV. 1740 — Makarska, 16. X. 1820). Potomak knezova Kačića iz Kotišine; 1796. potvrđen mu je mletački naslov conte. Školovanje započeo u Makarskoj, 1755. nastavio u Loretu, gdje je doktoratima završio studij filozofije (1762) i teologije (1764). Nakon studija vratio se, vjerojatno već zaređen, u Makarsku te ondje djelovao kao katedralni svećenik, od 1769. mansionar i od 1793. kanonik. Bio je voditelj škole za klerike i druge đake, sinodalni ispitivač te član književnih akademija Accademici Palestini i Unanimium. U knjižnicu Applausi da la Dalmazia (Torino prije 1801) uvršten je njegov epigram, što, sudeći prema podatku iz matične knjige umrlih kako je za života bio kanonik i književnik, zacijelo nije jedini njegov pjesnički ostvaraj.

LIT.: I. J. Pavlović Lučić: Edicta, sanctiones, decreta, epistolae pastorales, adhortationes, et homiliae quaedam… Fabiani Blascovich. Venetiis 1797, 22, 118–119. — Š. Jurić: Croatiae scriptores Latini recentioris aetatis. Zagrabiae 1971. — M. Granić: Dalmatinske obitelji u »Libro aureo dei veri titolati« mletačkog magistrata nad feudima. Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru, 30(1990–91) 30(17), str. 188. — S. Kovačić: Il Collegio illirico presso il Santuario della Santa Casa di Loreto 1580–1798. Pellegrini verso Loreto. Atti del Convegno Pellegrini e pellegrinaggi a Loreto nei secoli XV–XVIII. Ancona 2003, 230–231, 245–246.
 
Slavko Kovačić (2005)