Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

KAHLE, Franjo, strojarski inženjer (Banja Luka, 5. V. 1905 — Zagreb, 6. III. 1987). Diplomirao 1935. pri Strojograđevnom odsjeku Tehničkoga fakulteta u Zagrebu. Radio u Tvornici vagona, strojeva i mostova u Slavonskom Brodu 1937–46, potom u Zagrebu vodio konstrukcijski ured Zemaljske uprave metalne industrije Hrvatske do 1947. i konstrukcijski odjel Industrijskoga projektnoga zavoda do 1960. Te je godine izabran za docenta na Fakultetu strojarstva i brodogradnje, gdje je od 1967. do umirovljenja 1975. bio izvanredni profesor. Bavio se konstrukcijom strojeva, napose za tekstilnu industriju, znatno pridonijevši praktičnim i teorijskim radom razvoju tekstilnih strojeva. Za fakultetske je potrebe napisao više udžbenika i skripata: Strojevi za tkanje (Zagreb 1961), Tehnologija mehaničkog tkanja (Zagreb 1961), Upute za izbor materijala pri konstrukciji tekstilnih strojeva (Zagreb 1963), Primjena materijala pri konstrukciji tekstilnih strojeva (Zagreb 1973), Projektiranje i konstrukcija strojeva (Zagreb 1973).

DJELA: Projektiranje i konstrukcija strojeva, 1–3. Zagreb 1973.
 
LIT.: Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu u razdoblju od 1979. do 1989. Zagreb 1989, 238. — Fakultet strojarstva i brodogradnje 1919.–1999. Zagreb 1999, 146.
 
Dragutin Taboršak (2005)