Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BABIĆ, Krunoslav, zoolog (Senj, 12. IV 1875 — Opatija, 4. III 1953). Osnovno školovanje i gimnaziju završio je u Senju i Rijeci, a 1897. studij na Matematičko-prirodoslovnom odjelu Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Doktorirao je 1899. temom: Građa za poznavanje hrvatske faune hidropolipa. Radio je kao srednjoškolski profesor u Osijeku, Varaždinu, Sušaku i Zemunu. God. 1906. izabran je za kustosa u Narodnomu zoološkom muzeju u Zagrebu. Ujedno je kao privatni docent počeo predavati morfologiju i sistematiku beskralješnjaka na Filozofskom fakultetu i na Višoj pedagoškoj školi. Za sveučilišnog profesora zoologije postavljen je 1927, a tada je preuzeo i dužnost ravnatelja Zoološkog muzeja. Umirovljen je 1945. — U zoološkim istraživanjima poglavito se bavio celenteratima, ehinodermatima i artropodima. Osobitu pozornost obratio je fauni mora. Proučavao je hidroidne polipe Jadranskog mora (Rad JAZU, 1898; Glasnik Hrvatskog naravoslovnog društva, 1903; Zoologischer Anzeiger, Leipzig 1911, 1912, 1914; Glasnik Hrvatskog prirodoslovnog društva, 1921), planktoničke celenterate režnjake i rebraše (Rad JAZU, 1913), a više radova napisao je o spužvama Jadrana otkrivši nekoliko novih vrsta (Glasnik Hrvatskog prirodoslovnog društva, 1921; Zoologische Jahrbücher, Abt. für Systematik, Ökologie und Geographie der Tiere, Jena 1923). Još je proučavao rakove izopode i dekapode te zvjezdače (Zoologischer Anzeiger, 1912, 1913; Glasnik Hrvatskog prirodoslovnog društva, 1922), morsku kornjaču sedmeroprugu želvu (Priroda, 1920), gorostasnu morsku psinu (Zoologischer Anzeiger, 1939). Pisao je o našim lažipaucima, slatkovodnim spužvama, rakovima škrgonošcima i slijepim pećinskim desetonošcima te posebno zanimljivo o razvoju faunističkih istraživanja u Hrvatskoj (Glasnik Hrvatskog prirodoslovnog društva, 1916, 1927/1928).

DJELA: Pogledi na biologičke i bionomičke odnose u Jadranskome moru. Zagreb 1911. — Životinjstvo za niže razrede srednjih i njima sličnih škola (s Nikolom Finkom). Zagreb 1926. — Život Jadranskoga mora. Zagreb 1928. — Zoologija za više razrede srednjih škola, 1 i 2 (s Nikolom Finkom). Zagreb 1936. — Životinjski svijet (u: Zemljopis Hrvatske, 2). Zagreb 1942, 482–502.
 
LIT.: Miroslav Hirtz: Biografije zoologa. Glasnik Hrvatskog prirodoslovnog društva 36(1924) str. 132–142. — Krunoslav Babić. Priroda, 40(1953) 4, str. 158–159. — (Životopis i popis radova.) Sto godina znanstvenog i nastavnog rada iz zoologije na sveučilištu u Zagrebu – Hrvatski narodni zoološki muzej od osnutka do danas. Zagreb 1974.
 
Josip Balabanić (1983)