Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

KOCIJANČIĆ, Baltazar Mirko (Kociančić, Koczianchich; Bartol, Boltižar, Emericus), prevoditelj (Samobor, 12. XII. 1739 — Zagreb, 4. I. 1806). Humaniora učio u Zagrebu, filozofiju 1757. u Beču, a teologiju od 1758. u Rimu, gdje je postignuo i doktorat. Nakon ređenja 1764. predavao sintaksu u zagrebačkom sjemeništu, 1768/69. bio prorektor Hrvatskoga kolegija u Beču, a 1769–97. župnik u Sisku. God. 1797. imenovan zagrebačkim kanonikom; uz to bio nadstojnik ubožnice, 1800–02. prefekt sjemeništa i prisjednik suda Varaždinske županije. S talijanskoga je na kajkavski preveo te pod nazivom Filotea szvetoga Ferencza Salesiussa biskupa y herczega genevenzkoga iliti Vpelavanye vu po-bosno sivlenye 1784. u Zagrebu objavio djelo Franje Saleškoga (izvorno na francuskome, Introduction à la vie dévote. Lyon 1608). Prijevod je zapažen kao osobito uspjelo djelo hrvatske dijalektalne književnosti. Na temelju jezičnih sličnosti u tim djelima J. Kocijanić zaključuje da je K. priredio hrvatski dio priručnoga latinsko-hrvatskoga obrednika za opsluživanje sakramenata Compendium ritualis, quo sacramentorum administratio continetur una et additamentum pro infirmis et moribundis (Zagreb 1785).

LIT.: I. Kukuljević Sakcinski: Bibliografia hrvatska, 1. Zagreb 1860, 39, 73. — P. J. Šafařík: Geschichte der illirischen und kroatischen Literatur. Prag 1865, 290, 371. — Š. Ljubić: Ogledalo književne poviesti jugoslavjanske, 2. Rieka 1869, 528. — R. Strohal: Svećenici hrvatski književnici u 18. i početkom 19. vijeka ovkraj Velebita. Katolički list, 61(1910) 45, str. 358. — Lj. Ivančan: Podatci o zagrebačkim kanonicima od godine 1193. do 1924 (rkp. u Kaptolskom arhivu, Zagreb, str. 907–909). — F. Hrčić: Samoborci na književnom polju. U: Samobor. Zagreb 1943, 144–145. — J. Kocijanić: Samoborska kajkavština. Ibid., str. 180. — M. Vrhovac: Dnevnik – Diarium, (1801–1809), 1. Zagreb 1987, 706. — K. Dočkal: Hrvatski kolegij u Beču 1624–1784. Wien—Zagreb 1996. — A. Jembrih: Četiri znamenita Samoborca. Kaj, 30(1997) 1, str. 15–16. — V. Noršić: Povijest župe Sv. Anastazije u Samoboru. Zagreb 2005.
 
Elizabeta Palanović (2009)