Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

KOLIN, Jelena (Kolin-Gjukić, Jelka), pedagoginja (Zagreb, 21. III. 1896 — Kućište, 22. X. 1981). U Zagrebu 1914. završila ženski licej pedagoškoga smjera, 1918. položila poseban ispit iz engleskoga jezika na Sveučilištu. Službovala u Borovu 1916–19, potom u Zagrebu u Ženskoj realnoj gimnaziji do 1925. i u Ženskoj građanskoj školi od 1930. Te godine premještena u Dubrovnik, gdje je do 1940. predavala engleski jezik na Pomorsko-trgovačkoj akademiji. Nakon umirovljenja 1945. bila je honorarna prevoditeljica za pomorske havarije. God. 1922. dodijeljena kao prevoditeljica američkim izaslanicama organizacije Junior Red Cross, u rad koje se uključila te sudjelovala u organiziranju odborâ u Zagrebu, Splitu, Dubrovniku i Šibeniku. Članica prvoga Oblasnoga odbora Podmlatka Crvenog krsta u Zagrebu 1922, sa suprugom, publicistom Marcelom, trajno promicala ciljeve i ideje te međunarodne humanitarne organizacije. Pisala o odgoju kroz tzv. progresivnu školu – metodu s individualnim pristupom koja zahtijeva znatnu društvenu skrb – zauzimala se za uvođenje toplih obroka u školu, osobito za djecu na selu, te za osmišljavanje slobodnoga vremena organiziranjem boravka u prirodi, pod vodstvom nastavnika i uz brigu o njezinoj zaštiti (Jugoslavenska njiva, 1922; Pokret, 1923; Almanah Podmlatka Društva Crvenog krsta, 1928; Glasnik Podmlatka Crvenog krsta, Beograd 1928–29; Građanska škola, Maribor—Beograd 1929–30; Mladost, 1930–32; Glasnik Crvenog krsta Kraljevine Jugoslavije, Beograd 1931–32; Kalendar Podmlatka Crvenog krsta Kraljevine Jugoslavije, Beograd 1932 –33). Prema američkom je uzoru priredila i objavila priručnik za nastavnike osnovnih i građanskih škola Obuka u građanskim dužnostima (Zagreb 1926) te s njim povezane Pouke o građanskim pravima i dužnostima za IV. razred građanskih škola (Zagreb 1928), a sastavila je i poučnu knjižicu Buduća majka (Zagreb 1928), izdanja Kućanstvo (Zagreb 1928) i Čitanka za domaćinstvo (Zagreb 1930) za svaki od četiriju razreda ženskih građanskih škola, priručnik Engleska gramatika (Zagreb 1924) i Englesku čitanku za pomorce (Dubrovnik 1947).

LIT.: M. Kolin: Kratki historijat rada Oblasnog odbora Podmlatka Društva Crvenog krsta u Zagrebu od god. 1921.–27. Almanah Podmlatka Društva Crvenog krsta, 1928, 77. — Isti: Jedrenjaci. Zagreb 20062, 103–104.
 
Ivana Šiprak (2009)