Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

KARNER, Ive (Jive, Sigismund, Žigmund), pisac i prevoditelj (Pandrof/Parndorf, 24. V. 1756 — Bizonja/Bezenye kraj Győra, 12. II. 1817). Školovanje započeo u Ugarskom Starom Gradu (Magyaróvár), a kao redovnik boravio do 1786. u pavlinskom samostanu Marianki kraj Požuna. Nakon ukidanja samostana za vladavine cara Josipa II. kapelan je u Ugarskoj Kemlji (Magyarkimle) 1788–99, potom do kraja života župnik u hrvatskom selu Bizonji u današnjoj sjeverozapadnoj Mađarskoj. Iz toga doba potječe njegova hrvatski i njemački pisana početnica i čitanka, objavljena u više izdanja, prinos udžbeničkoj literaturi zapadnougarskih Hrvata, kojima je bio omiljen autor i jezični autoritet. U rukopisu mu je ostala zbirka duhovnih pjesama Nove duhovne jacske, ke je z oszebitim trudom popiszal y szemu Horvatszkomu narodu prikazal (1812) i djelomice stihovan prijevod nabožne knjige De imitatione Christi Tome Kempenca koju je naslovio Od naszledovanya Kristussevoga (1812), danas oboje u Metropolitanskoj knjižnici u Zagrebu (sign. MP 132, MP 85).

DJELA: Slabikar aliti Jimen knyiz’icza za haszan ladanyzkih skol horvatzkoga naroda va Ugerszkom Kralyesztvi – Namen Buechlein zum Gebrauche der Landschulen einer Kroatisch-Slavischen Nazion im Koenigreiche Hungarn. Ofen 1806, 18282, 18343, V-Sztarom-Gradi 18534, 1857, 1859.
 
LIT.: F. Sedenik: Naši pišci i književnost. Sopron 1912, 91. — M. Valentić: Gradišćanski Hrvati od XVI stoljeća do danas. Zagreb 1970, 66. — M. Meršić ml.: Znameniti i zaslužni Gradišćanski Hrvati. (Rijeka) 1972, 66. — L. Hadrovics: Schrifttum und Sprache der burgenländischen Kroaten im 18. und 19. Jahrhundert. Budapest—Wien 1974, 36. — A. Šatović: Povijest Karnerovog rukopisa. Gradišće (kalendar, Eisenstadt), 1983, str. 72–75. — F. Tobler, J. Seedoch i N. Benčić: Die Geschichte des Schulwesens der burgenländischen Kroaten. U: Die burgenländischen Kroaten im Wandel der Zeiten. Wien 1986, 150. — L. Kuzmich: Kulturhistorische Aspekte der burgenlandkroatischen Druckwerke bis 1921 mit einer primären Bibliographie. Eisenstadt 1992. — Povijest i kultura gradišćanskih Hrvata. Zagreb 1995. — N. Benčić: Književnost gradišćanskih Hrvata od XVI. stoljeća do 1921. Zagreb 1998. — Isti: Književnost gradišćanskih Hrvata od 1921. do danas. Zagreb 2000.
 
Stjepan Krpan (2009)