Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

KASUMOVIĆ, Marijan, fizičar i geofizičar (Donja Stubica, 13. X. 1915 — Zagreb, 15. II. 1983). Gimnaziju završio 1934. u Zagrebu, Pomorsku vojnu akademiju 1937. u Dubrovniku. Fiziku diplomirao 1947. na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu (PMF) u Zagrebu, gdje je 1957. doktorirao tezom Utjecaj atmosfere na kolebanje razine Jadranskog mora. Kao časnik u ratnoj mornarici 1937–41. bavio se stručnim i praktičnim radom iz područja sferne astronomije, navigacije, brodskoga magnetizma i fizičke oceanografije. Od 1948. asistent je u Geofizičkom zavodu u Zagrebu (od 1951. u sklopu PMF), od 1960. docent te od 1963. do umirovljenja 1982. izvanredni profesor. God. 1959–65. bio je pročelnik Fizičkoga odjela. Predavao geofiziku, geofizičke metode istraživanja i geofizičke instrumente, geomagnetizam te fizičku oceanografiju na dodiplomskom i poslijediplomskom studiju. Iako je područje njegova znanstvenoga i stručnoga interesa zadiralo u gotovo sve grane geofizike (geomagnetizam, teorija oblika Zemlje, seizmologija i sferna astronomija), najviše se bavio fizičkom oceanografijom, posebice Jadranskim morem. Proučavao je plimu i oseku, promjene razine pod djelovanjem tlaka zraka te slobodne oscilacije (seše) cijeloga Jadrana i nekih njegovih većih dijelova. Radove objavljivao u časopisima Geodetski list (1950, 1952, 1959, 1966), Rad Geofizičkog zavoda (Radovi Geofizičkog instituta, 1950, 1952, 1979), Rasprave Odjela za matematičke, fizičke i tehničke nauke (1952, 1959–60, 1963, 1972), Hidrografski godišnjak (1954, 1958), Geološki vjesnik (1963), Bulletin de l’Institut océanographique (Monte Carlo 1968). Napisao skripta Seizmologija (Zagreb 1969, suautor D. Skoko) i udžbenik Opća i primijenjena geofizika s osnovama sferne astronomije (1, 3. Zagreb 1971) te uređivao časopis Fizika 1968–78.

LIT.: Spomenica Prirodoslovno-matematičkog fakulteta 1874–1974. Zagreb 1974. — V. Kuk: Prof. dr. Marijan Kasumović. Hidrografski godišnjak, 1982–83, str. 139. — Bibliografija Geodetskog lista 1947–1990. Zagreb 1991, 15, 17, 22. — Spomenica PMF. 120 godina nastave prirodoslovlja i matematike na Sveučilištu u Zagrebu 1876–1996. Zagreb 1996.
 
Robert Krog (2009)