Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

KORBAR, Andrej, strojarski inženjer (Beograd, 25. XI. 1936). Srednju tehničku školu završio u Kragujevcu 1956, diplomirao na Vojnopomorskoj mašinskoj akademiji u Puli 1959. i na Strojarsko-brodograđevnom fakultetu u Rijeci 1973. te 1984. doktorirao tezom Utjecaj regeneratora, štetnih prostora i otpora strujanja na Stirlingov proces na Fakultetu strojarstva i brodogradnje (FSB) u Zagrebu. Služio kao časnik na brodovima i podmornicama JRM 1959–69, a od 1974. radio u zagrebačkom Brodarskom institutu (direktor 1990–91). Umirovljen 1993. Također je na FSB predavao o brodskom pogonu i bio 1990. izabran za višega znanstvenoga suradnika. Područje njegova znanstvenoga i stručnoga rada jest brodsko strojarstvo (sustavi i oprema plovila), a uže pogon i poriv podmornica, što je rezultiralo s više projekata, idejnih rješenja, ekspertiza i ispitivanja. Sudjelovao je na domaćim i inozemnim skupovima, objavljivao u njihovim izdanjima i surađivao u časopisima Mornarički glasnik (Beograd 1978–79, 1982, 1985), Strojarstvo (1978, 1985–86), Naučno-tehnički pregled (Beograd 1986), Brodogradnja (1996, 1999). Također je surađivao u Pomorskoj i Tehničkoj enciklopediji LZ. Napisao je knjige o brodograđevnim inženjerima i tehničarima, pripadnicima ratne mornarice, u zbivanjima na poč. 1990-ih (Osmotreno periskopom. Zagreb 1999–2000) i o izgradnji podmornice »Heroj« (Vlastitim snagama do Heroja. Zagreb 2002).

 
Redakcija (2009)