Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

DEDE MITROVIĆ JANKOVIĆ (DEDICH), plemićka obitelj. Potomci potpukovnika Teodora Dede i Jelene iz roda Mitrović Janković. Jeleninim stričevima Iliji i Stojanu, sinovima Janka Mitrovića, sjevernodalmatinskoga serdara i mletačkoga kavalira, mletački dužd Alviso II. Mocenigo podijelio je 20. VIII. 1705. za vojničke zasluge i vrline plemićki naslov »conte«. Mužu Jelene, kćeri i nasljednice njihova brata Zaviše, potpukovniku Teodoru Dedi dužd Luigi Pisani podijelio je u Veneciji 4. VI. 1739. ime i grb obitelji Mitrović Janković, čime je naslov te, nakon smrti Jelenina brata Ilije, ugasle obitelji, prenijet po ženskoj liniji na novu: Dede Mitrović Janković. Jelenin i Teodorov sin Ciriak još je nakon Ilijine smrti, koji je kao serdar upravljao Likom, graničnim dijelom Bukovice i Kotara, molbom »svih mjesta serdarije« i odobrenjem mletačkog Senata od 29. XI. 1731. imenovan nasljednikom u serdarstvu, ali mu je zbog maloljetnosti određen zamjenik. Teodorovi praunuci Đorđe i Ciriak (sinovi Nikolaja) dobili su 11. X. 1831. i austrijsku potvrdu obiteljskoga plemićkog naslova »conte veneto«. Smrću Đorđevih sinova → ILIJE DEDE JANKOVIĆA i Jovana, koji su imali samo kćeri, obitelj je izumrla u muškom koljenu.

LIT.: C. G. F. Heyer von Rosenfeld: Der Adel des Königreichs Dalmatien. Nürnberg 1873, 8–9. — B. Desnica: Istorija kotarskih uskoka, 2. Beograd 1951, 408–412.
 
Josip Vrandečić (1993)