Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

ČAČKOVIĆ VRHOVINSKI, Josip, društveni djelatnik (Samobor, 1811 — Zagreb, 18. XII. 1866). Nakon završenih pravnih studija, najprije kotarski sudac u Zagrebu, potom sudac Zagrebačke županije. Jedan je od financijskih utemeljitelja Ilirske čitaonice, Matice ilirske i Narodnog muzeja te začasni član Hrvatskoga pjevačkog društva »Kolo« u Zagrebu (od 1860). Stalni je podupirući član Hrvatsko-slavonskoga gospodarskog društva u Zagrebu (od 1843) te član njegova ravnateljstva (1860–62). Vrijedne članke iz područja poljodjelstva objavio je u društvenom mjesečniku Gospodarski list (1854–56), kojega je 1856. bio odgovorni urednik.

LIT.: V. A. Duišin: Zbornik plemstva, 1. Zagreb l938, 141. — Z. Turković: Sto godina vinogradarstva Hrvatske. Zagreb 1982. — A. Szabo: Središnje institucije Hrvatske u Zagrebu 1860–1873, 1. Zagreb 1987, 175. — S. Ljubljanović: Josip Čačković. Gospodarski list, 151(1992) 1/2, str. 26–27.
 
Agneza Szabo (1993)