Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

Projekt

Hrvatski biografski leksikon
 
Opsežan i dugoročan leksikografski biobibliografski projekt, Hrvatski biografski leksikon jedan je od temeljnih programa Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža. U njem se donose životopisi Hrvata koji su ostavili znatan trag u domovini i svijetu i pripadnika drugih naroda koji su sudjelovali u životu hrvatskih zemalja, kontekst u kojem su djelovali te opis njihovih postignuća, pa i zabluda – svega bitnoga što je utkano u hrvatsku baštinu i što čini hrvatski identitet – a sustavnost i pouzdanost uporišne su mu točke i jamstvo trajne vrijednosti.
 
Premda se ubrzo nakon osnivanja Zavoda 1950. javila zamisao o biografskom leksikonu, prvi je njegov nacrt sastavio Kruno Krstić 1974, uravnotežujući biografski, bibliografski i interpretativni aspekt. Glavna zasluga za pokretanje Leksikona pripada Miroslavu Krleži, koji je sudjelovao i u temeljnim pripravama, koje je pak do kraja koncepcijski, organizacijski i izvedbeno osmislio prvi glavni urednik Nikica Kolumbić. Prvi svezak, objavljen 1983, doživio je niz ideološki motiviranih napada, no Leksikon je u svim političkim i društvenim mijenama i fluktuacijama u uredništvu zadržao osnovni istraživački i znanstveni smjer. Interdisciplinarni pothvat afirmirala je i činjenica da je 2001–13. bio ključni dio znanstvenoga projekta Hrvatska biobibliografska baština u potpori Ministarstva znanosti.
 
Dosad je objavljeno osam svezaka (A–Li) s 11 423 članka. Glavni urednik prvoga sveska (A–Bi, 1983) bio je N. Kolumbić, drugoga (Bj–C, 1989) Aleksandar Stipčević, a od trećega do osmoga sveska (Č–Đ, 1993; E–Gm, 1998; Gn–H, 2002; I–Kal, 2005; Kam–Ko, 2009; Kr–Li, 2013) glavni je urednik bio Trpimir Macan.
 
Izbor od 250 članaka iz Leksikona na portalu Leksikografskoga zavoda donesen je 2009, a od 2015. na portalu su dostupni svi izvorno tiskom objavljeni članci, korektura kojih je u tijeku. Uredništvo je 2014. za obradbu i internetsku objavu odabralo stotinjak novih najvećih životopisa Lo–Ž, kojih je dio predan javnosti 2015–20. Pritom je učinjen i širi odabir znamenitih osoba, pa je na internetu do kraja 2020. objavljeno više od 200 životopisa Lo–Ž, među kojima ima i članaka koji su stanovit eksperiment: ne mijenjajući koncepciju tiskanoga izdanja, obrađeni su i neki istaknuti pojedinci rođeni nakon 1945.
 
 
 
 
Uredništvo (svibanj 2021)
 
Nikša Lučić, glavni urednik
Filip Hameršak, pomoćnik gl. urednika, urednik struka pravo, ekonomija, sociologija i politologija
Martina Kokolari, pomoćnica gl. urednika, urednica struke kazalište i urednica u struci književnost
Iva Mandušić, pomoćnica gl. urednika, urednica struka povijest (XVIII–XIX. st.), arheologija, etnologija i geografija
 
Ivan Armanda, urednik struke religija
Željka Čavka, bibliografska urednica
Darija Domijan, urednica struka kemija, kemijsko inženjerstvo, farmacija, geologija, poljodjelstvo i šumarstvo
Nataša Jermen, urednica struke biologija
Bruno Kragić, urednik struke film i urednik u struci književnost
Meri Kunčić, urednica struke povijest (do XVII. st.)
Mirjana Mrakužić, jezična urednica
Marijana Pintar, urednica struke glazba i balet
Klara Pranjko, urednica struke lingvistika i suurednica struke književnost
Paulina Radonić Vranjković, urednica struke povijest (XX. st.)
Tea Rogić Musa, suurednica struke književnost
Ana Šeparović, suurednica struke likovna umjetnost i urednica struka arhivistika i bibliotekarstvo
Lada Šojat, urednica struka pedagogija, psihologija, šport i medicina
Ankica Šunjić, urednica struke glagoljaštvo i urednica u struci književnost
Darja Tomić, suurednica struke likovna umjetnost
 
Ivan Bačmaga, suradnik u strukama šport i povijest
Ema Bakran, suradnica u strukama književnost i lingvistika
Jakša Bilić, suradnik u strukama književnost i lingvistika
Boris Blažina, suradnik u struci povijest
Ljubica Josić, suradnica u strukama književnost i lingvistika
Ivan Krašnjak, suradnik u struci likovna umjetnost
Robert Krog, suradnik u prirodnim, tehničkim i medicinskim strukama
Marina Kučer Beš, bibliografska suurednica
Marko Pustaj, suradnik u struci povijest
Karlo Radečić, suradnik u prirodnim, biotehničkim i medicinskim strukama
 

Uredničko vijeće (svibanj 2021)
 
Stanko Andrić, srednjovjekovna povijest
Jacqueline Balen, arheologija
Štefka Batinić, pedagogija
Lovorka Čoralić, povijest XVI–XVIII. st.
Žarko Dadić, prirodne znanosti
Dunja Fališevac, starija književnost
Stella Fatović-Ferenčić, medicina
Igor Fisković, srednjovjekovna i renesansna umjetnost
Vladimir Grdinić, farmacija
Mislav Grgić, elektrotehnika
Marija Kaštelan-Macan, kemijsko inženjerstvo
Mladen Klemenčić, geografija
Mira Kolar-Dimitrijević, novija povijest
Željko Korlaet, građevinarstvo
Danijela Kuliš, ekonomija
Nella Lonza, pravo
Trpimir Macan, sva područja i struke
Mirjana Matijević Sokol, srednjovjekovna povijest
Stjepan Matković, novija povijest
Branko Meštrić, šumarstvo
Ivo Miljković, poljodjelstvo
Aleksandra Muraj, etnologija
Snježana Paušek-Baždar, kemija
Darja Radović Mahečić, arhitektura i urbanizam
Boris Senker, kazalište
Jasna Šikić, biologija
Milovan Tatarin, starija književnost
Ivo Velić, geologija
Vesna Vučevac Bajt, veterinarstvo
Mateo Žagar, glagoljaštvo
 
ISBN 978-953-268-046-1
 
Dopušteno je korištenje ili citiranje pojedinih članaka u dijelovima ili u cjelini uz naznaku izvora. Ostala autorska prava zadržava Leksikografski zavod Miroslav Krleža.