Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

GOŠNJAK, Ivan, general (Ogulin, 10. VI. 1909 — Beograd, 9. II. 1980). U Sisku završio stolarski zanat i pridružio se URSS. Član KPJ od 1933. God. 1935–37. školovao se u Moskvi u Lenjinskoj partijskoj školi, 1937–39. sudjelovao u Španjolskom građanskom ratu i u Internacionalnim brigadama postiže čin kapetana. Nakon sloma republikanske Španjolske i internacije u Francuskoj, vratio se 1942. u domovinu i u partizanima postao član GŠH. Zamjenik je njegova zapovjednika, prvi zapovjednik I. hrvatskoga korpusa i od rujna 1943. zapovjednik GŠH. Na II. zasjedanju ZAVNOH-a u listopadu 1943. izabran je njegovim vijećnikom. Nakon 1945. zapovjednik je 2. armije, 1946–48. načelnik Personalne uprave JNA, istodobno prvi pomoćnik saveznog ministra obrane, 1948–53. njegov zamjenik, 1953–67. savezni sekretar obrane i 1950–53. član SIV-a. Bio je zamjenik vrhovnoga komandanta Oružanih snaga SFRJ u činu generala armije. Također je bio zastupnik u Narodnoj skupštini FNRJ i član CK KPJ. Umirovljen je 1967.

 
 
Mladen Švab (2002)