Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

IVAKIĆ, Joza, književnik, kazališni i filmski redatelj (Vinkovci, 18. III. 1879 — Zagreb, 6. VIII. 1932). U Vinkovcima maturirao 1897, klasičnu filologiju i slavistiku diplomirao na zagrebačkom Mudroslovnom fakultetu 1901. Suplent u Velikoj realnoj gimnaziji i Višoj trgovačkoj školi u Zemunu 1901–02, potom srednjoškolski profesor u Zagrebu 1903, Bjelovaru 1904, Karlovcu 1905–09, kada također režira i glumi na Dobrovoljačkoj pozornici, Vinkovcima 1909–14. i Sušaku 1914. U Osijeku je naslovni profesor u klasičnoj i realnoj gimnaziji te dramaturg i učitelj jezika u HNK 1914–17, potom u Zagrebu profesor Trgovačke akademije 1917, tajnik DHK 1917–19, dramaturg HNK 1920–25. te od 1925. do kraja života naslovni profesor II. realne gimnazije, lektor i voditelj kazališnoga arhiva u HNK. Također je bio pedagog i redatelj Državne glumačke škole u Zagrebu 1921–29. Pjesmama se javio kao gimnazijalac, a prvom crticom Pred crkvom 1903. Svojim novelama, crticama, feljtonima i humoreskama pripada piscima čije je tematsko ishodište Slavonija. Ponajprije realan, humorističan i melankoličan opisivač svakidašnjice te neostvarenih ljubavnih i životnih odnosa u seosko-malogradskoj okolini, pisao je živahnim jezikom prožetim pučkom frazeologijom. Nastavljač dotadašnje slavonske književnoprozne tradicije (J. Kozarac, Ž. Bertić) čiju je didaktičnost izbjegavao, posebice uspješan u detaljima i karakterizaciji sporednih likova, ženskim je likovima najavio kasniju prozu Mare Švel-Gamiršek. Od romana Mladost i život i Kapelan uspjelije su mu kratke proze tolstojevskoga ugođaja (Matišina ljubav, Maćuva, Mlada žena, Didak i baka, Šogorica, Gospodična Jelica), a popularni su mu bili i satirični feljtoni (Vinkovački divani – bać’ Andre i bać’ Đuke); pripovijetke i humoreske skupljene su u zbirkama Iz našeg sokaka, Selo i varoš, Knjiga od žena i od ljubavi te Humoreske, 1–2. Svojim je žanrovski hibridnim dramama (Inoče, Majstorica Ruža; političke lakrdije Proslava saveza pjevačkih društava, Pouzdani sastanak; groteska Vrzino kolo) nastojao oživiti pučki igrokaz; u najcjenjenijima Inoče i Pouzdani sastanak uspio se smislom za sceničnost »odhrvati teatarskoj rutini« (B. Hećimović). Kao kazališni redatelj postavio je 1916–29. u osječkom i zagrebačkom HNK te Državnoj glumačkoj školi 30 drama hrvatskih i europskih dramatika (i većinu svojih) u tradiciji čehovljevsko-verističke interpretacije, a bavio se i dramskim prevođenjem. Redatelj je i scenarist poučnih igranih filmova Birtija (1929) o alkoholizmu i Grešnice (1930) o pobačaju, oba s radnjom u Slavoniji. Sabrao je i objavio pjesme I. Kozarca (Pjesme. Split 1911). Crtice, feljtone, humoreske, kozerije, novele, književne, kazališne, jezikoslovne i pedagoške članke, kritike i polemike te ulomke neobjavljena romana Ideali objavljivao je u novinama i časopisima Sijelo (Prag 1904–06), Domaće ognjište (1906–08), Narodni glas (1906–07, 1912), Savremenik (1906–15, 1917–19), Hrvatska knjižnica (1907), Narodne novine (1907, 1917–18), Obzor ilustrovani (1908–09), Srđ (1908), Sutla (1908), Svjetlost (1909–11, 1913), Bosanska vila (1910), Hrvatski sokol (1910), Hrvatsko kolo (1910), Zvono (1910), Hrvatski pokret (1911–12, 1914), Hrvatski narod (1912), Nastavni vjesnik (1912–14), Neues Agramer Tagblatt (1912), Slovenski jug (Beograd 1912), Male novine (1913–14, 1916), Hrvatska obrana (1915–17), Beogradske novine (1918), Ilustrovane novosti (1918–19), Novosti (1918–19, 1926–29, 1932), Omladina (1918–20), Vinkovačke novosti (1918), Agramer Tagblatt (1919), Glas naroda (Beograd 1919), Ravnopravnost (1919), Slavonische Presse (1919), Dom i svijet (1920–22), Graničar (1920), Kazališni list (Zagreb 1920–22), Narodno jedinstvo (1920), Teater (1923–24, 1931–32), Cibalis (1924), Comoedia (Beograd 1924–26), Hrvatska pozornica (1925–26), Riječ (1927, 1929), Narodni val (1928), Jutarnji list (1929), Mladi radnik (1930), Ilustrovani tjednik (1931–32). Uređivao je periodike Svjetlost (1907–11), Omladina (1918) i Savremenik (1919, s A. Milčinovićem) te bio utemeljitelj i predsjednik 1929–32. Kluba »Šokadija« u Zagrebu za koji je pisao jednočinke. Potpisivao se pseudonimima i šiframa -ak-, J.I., J.Iv., jz, Joso, Micić. Djela su mu prevođena na češki, njemački, slovački i slovenski.

DJELA: Iz našeg sokaka. Karlovac 1905. — Književni rad Josipa Kozarca. Karlovac 1907. — Mladost i život. Vinkovci 1912. — Selo i varoš. Zagreb 1912. — Knjiga od žena i od ljubavi. Vinkovci 1914. — Selo u hrvatskoj književnosti. Rijeka 1914. — Pripovijetka jedne sluškinje – Mati. Zagreb (1918). — Inoče. Zagreb 1919. — Kapelan. Zagreb 1919. — Humoreske, 1–2. Zagreb 1921 (1922). — Pouzdani sastanak. Zagreb (1922). — Samoborski kolodvor. Zagreb (1925). — Slavonija zemlja plemenita. Zagreb 1936. — Slavonijo, zemljo plemenita. Zagreb 1974. — Izabrana djela. Pet stoljeća hrvatske književnosti, 68. Zagreb 1980. — Pripovijesti – Inoče. Vinkovci 1994. – Izbor iz djela.Vinkovci 2000.
 
LIT.: D. Prohaska: Iz našega sokaka. Savremenik, 1(1906) 5, str. 385–388. — I. Kozarac (V-a): Joza Ivakić. Ibid., 5(1910) 4, str. 286–287. — Lj. Wiesner (Lj. W.): Pjesme Ivana Kozarca. Slobodna riječ, 10(1911) 231, str. 3. — J. Benešić: Selo i varoš. Savremenik, 8(1913) 5, str. 295–299. — V. Čerina: Joza Ivakić, hrvatski pripovjedač. Bosanska vila, 28(1913) 9, str. 139–141. — O. Lenti: Mladost i život. Dubrovnik, 22(1913) 18, str. 3–4. — S. Parmačević (P.): O Jozi Ivakiću. Hrvatski pokret, 9(1913) 41, str. 2. — A. Milčinović (A. M.): Joza Ivakić. Selo u hrvatskoj književnosti. Književne novosti, 1(1914) 12, str. 190. — B. Šram: Selo u hrvatskoj književnosti. Književni prilog Kluba hrvatskih književnika u Osijeku, 3(1913–15) 5/6, str. 126–127. — D. Melkus: Pouzdani sastanak. Hrvatska obrana, 14(1915) 273, str. 3. — (Prikazi djela Knjiga od žena i od ljubavi): I. Jakovljević, Luč, 11(1916–17) 2, str. 82–83. — A. B. Šimić (A. B. Š.), Obzor, 58(1917) 26, str. 1–2. — (Prikazi drame Inoče): M. Kovačević, Hrvatska, 13(1918) 2129, str. 2. — A. Milčinović (-nd-nov-), Novosti, 12(1918) 233, str. 2–3. — J. Zdunić, Novine (Zagreb), 5(1918) 193, str. 2. — D. Prohaska (Dr. D. P.): J. Ivakić, Kapelan. Jugoslavenska njiva, 3(1919) 47, str. 754–755. — A. B. Šimić: Strindberg. Juriš, 1(1919) 2, str. 52–56. — (Đ. Dimović, Vojvoda Momčilo): M. Begović, Novosti, 16(1921) 236, str. 2. — U. Donadini, Jutarnji list, 10(1921) 3445, str. 3. — D. Prohaska: Pregled savremene hrvatsko-srpske književnosti. Zagreb 1921, 230–233. — M. Begović: (Premijera Svadbe J. Božića). Novosti, 16(1922) 126, str. 5. — S.Tomašić:Reporter bablje politike. Hrvatska obrana, 21(1922) 17, str. 3. — (Prikazi drame Majstorica Ruža): S. Batušić, Teater, 2(1923–24) 9, str. 1–2. — S. Ilijić, Hrvatski list, 5(1924) 25, str. 2. — V. Lunaček, Obzor, 65(1924) 23, str. 1–2. — M. C. Nehajev (Nehajev), Jutarnji list, 13(1924) 4034, str. 3. — S. Parmačević, Riječ, 5(1924) 20, str. 3. — L. Perković, Nova Hrvatska, 1(1924) 3, str. 42–43. — R. Habeduš: Dramaturg Joza Ivakić. Hrvatska metropola, 2(1926) 4, str. 41. — (Prikazi komedije Vrzino kolo): M. Durman, Književnik, 4(1931) 10, str. 421–422. — J. Horvath (jh.), Jutarnji list, 20(1931) 7055, str. 7. — Lj. Maraković, Hrvatska straža, 3(1931) 219, str. 4. — I. Nevistić (I. N.), Pravda, 27(1931) 269, str. 7. — G. Senečić, Studentske novine, 1(1931) 16, str. 3. — (Nekrolozi): Narodne novine, 98(1932) 182, str. 3; Novosti, 26(1932) 217, str. 3; Politika (Beograd), 29(1932) 8707, str. 5; Teater, 5(1932) 13/14, str. 3–5. — (A. Barac), Mladost, 11(1932) 1, str. 22. — I. Esih (ie), Obzor, 73(1932) 174, str. 2. — J. Horvath (jh), Jutarnji list, 21(1932) 7371, str. 4. — B. Livadić, Hrvatska revija, 5(1932) 9, str. 585–586. — V. Kovačić:Posljednji susret s Jozom Ivakićem. Hrvatski list, 15(1934) 234, str. 6–7. — B. Ivakić: Joza Ivakić, pjesnik sela i varoši (predgovor). U: Slavonija, zemlja plemenita. Zagreb 1936, str. V–XXVIII. — (Prikazi knjige Slavonija, zemlja plemenita): K. Georgijević, Letopis Matice srpske (Novi Sad), 110(1936) CCCXLV/3, str. 335–337. — J. Horvath (h), Jutarnji list, 25(1936) 8700, str. 9. — C. Coniglio: Inoče di Joza Ivakić (rkp. disertacija na Università di Padova, 1956). — I. Flod: Osječko kazalište od 1907. do 1941. Kazališna misao u Osijeku. U: Spomen-knjiga o pedesetoj godišnjici Narodnog kazališta u Osijeku 1907–1957. Osijek 1957, 92–93. — A. Kovač: Joza Ivakić, sjećanja i uspomene. Letopis Matice srpske, 133(1957) CCCLXXX/5, str. 467–474. — P. Cindrić: 80 godina školovanja glumaca u Zagrebu (1881–1961). Zagreb 1963, 20–21, 23–26. — D. Švagelj: Provincijski kozmos Joze Ivakića. Revija, 4(1964) 3, str. 40–43. — B. Hećimović: Hrvatska dramska književnost između dva rata. Rad JAZU, 1968, 353, str. 184–185. — J. Lončarević: Šokački i bunjevački književni portreti. Zagreb 1969, 20–23. — F. Tanocki: Govor vinkovačkog kraja u djelima Joze Ivakića. Revija, 10(1970) 5, str. 85–100. — D. Jelčić: U počast Jozi Ivakiću. Revija, 11(1971) 6, str. 145–146. — V. Rem: Ivakić na vinkovačkoj sceni. Vinkovci 1971, 3–11. — A. Šljivarić: Monografija o Ivanu Kozarcu (1885–1910). Rad JAZU, 1971, 361, str. 421–422. — M. Vaupotić: Prozno djelo Josipa Kozarca, Ivana Kozarca i Joze Ivakića (pogovor). U: Slavonijo, zemljo plemenita. Izabrana proza. Zagreb 1974, 291–295. — B. Hećimović: Dramaturški triptihon. Zagreb 1979, 62–63. — V. Rem: Slavonski književni portreti. U: Slavonija ’80 (zbornik). Osijek 1980, 288–289. — M. Vaupotić: Joza Ivakić (predgovor). U: Izabrana djela. Pet stoljeća hrvatske književnosti, 68. Zagreb 1980, 589–611. — H. Tomašić: Kazalište u Karlovcu 1646–1941. Rad JAZU, 1981, 389, str. 455. — I. Bogner: Književni prikazi. Osijek 1987, 17–20. — Repertoar hrvatskih kazališta 1840–1860–1980, 1–2. Zagreb 1990. — J. Ham: Inoče – jezično zrcalo Slavonije Ivakićeva doba. U: J. Ivakić, Pripovijesti – Inoče.Vinkovci 1994, 142–149. — A. Bogner-Šaban: Osječke kazališne godine Joze Ivakića. U: Književni Osijek. Osijek 1996, 299–310. — V. Rem: Izabrana djela, 2. Vinkovci 1997, 80–83. — I. Škrabalo: 101 godina filma u Hrvatskoj 1896.–1997. Zagreb 1998. — Zbornik radova o J. Ivakiću. Vinkovci 1998. — J. Matanović: Predgovor. U: J. Ivakić, Izbor iz djela. Vinkovci 2000, 7–16. — A. Bogner-Šaban: Povrat u nepovrat. Zagreb 2001, 177–208. — L. Čale-Feldman: Euridikini osvrti. Zagreb 2001. — V. Majcen: Obrazovni film. Zagreb 2001.    
 
Stanislav Marijanović (2005)