Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BAČIĆ, Nikola, pomorski privrednik (Dubrovnik, 1825 — Rijeka, 20. IV 1884). Došavši u mladosti u Rijeku, trgovao je žitom i tu osnovao vlastitu veletrgovačku firmu. God. 1852–1879. bio je vlasnik, odn. suvlasnik, dvanaest jedrenjaka duge plovidbe kojima je prevozio drvo i žito u luke Sredozemlja i sjeverne Evrope. Sudjelujući pri stvaranju riječkog parobrodarstva, postao je suvlasnik prvoga riječkog parobroda duge plovidbe »Liburno«. Bio je član uprave riječke banke, Društva za uzajamno pomaganje brodova i Trgovačke komore koja ga je 1883. imenovala svojim predstavnikom u gradskoj komisiji za pitanja slobodne riječke luke.

LIT.: (Nekrolog). La Bilancia, 17(1884) 21. IV. — Radojica F. Barbalić: Pokušaj osnutka prvog parobrodarskog društva na Rijeci. Problemi sjevernog Jadrana, 1963, 1, str. 403–428.
 
Radojica F. Barbalić (1983)