Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

KOSTIAL-ŠIMONOVIĆ, Krista, toksikologinja (Osijek, 19. XII. 1923). U Zagrebu završila gimnaziju 1942. te na Medicinskom fakultetu diplomirala 1949. i doktorirala 1955. tezom Utjecaj nekih iona na lučenje acetil-kolina. Od 1950. radila u Institutu za medicinska istraživanja i medicinu rada u Zagrebu, najprije kao znanstvena asistentica, od 1956. znanstvena suradnica te voditeljica Odjela za toksikologiju i Odjela za biofiziku, od 1958. viša znanstvena suradnica i od 1964. znanstvena savjetnica i voditeljica Odjela za fiziologiju mineralnog metabolizma. Nakon umirovljenja 1990. nastavila surađivati s Institutom. Usavršivala se u Školi narodnog zdravlja »Andrija Štampar« 1949–51, Zavodu za fiziologiju Medicinskoga fakulteta u Zagrebu 1951–52, Department of Physiology, University College u Londonu 1952–53. te u Medical Research Council (Radiobiology Unit) u Harwellu 1960–61. U Zagrebu na Medicinskom fakultetu od 1956. naslovna docentica, od 1960. voditeljica kolegija fiziologija mineralnoga metabolizma na sveučilišnom poslijediplomskom studiju prirodnih znanosti, od 1963. honorarna profesorica na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu. Vodila više međunarodnih znanstvenoistraživačkih projekata. Područja su njezina istraživanja fiziologija i toksikologija. Najviše se bavila mineralnim metabolizmom, posebno metabolizmom kalcija, farmakokinetikom te učinkom metala na pojedine organske sustave i organizam u cjelini. Istražujući izloženost teškim metalima u novorođenačkoj dobi, među prvima je u svijetu upozorila da je razdoblje dojenja najkritičnije za njihovu akumulaciju u organizmu. Razradila je nov pristup ocjenjivanju toksičnosti smjese metala i predložila novu metodu terapije kod otrovanja živom. Vrijedne je rezultate dobila istraživanjem specifičnosti metabolizma kalcija i stroncija u reprodukcijskom razdoblju, a posebnu vrijednost imaju oni koji dokazuju labilnost skeletnih minerala u mladih organizama. Surađivala je u časopisima Archives internationales de physiologie (Liège 1952, 1965), Arhiv za higijenu rada i toksikologiju (1954–57, 1959, 1963, 1965, 1967–68, 1970–71, 1974, 1979, 1982, 1984–85, 1988–89, 1993, 1996, 2003), Biological Bulletin (Lancaster 1954, 1956), Journal of Physiology (London 1954–56), Bulletin scientifique (1957, 1960), British Journal of Pharmacology and Chemotherapy (London 1957, 1974), American Journal of Physiology (Washington 1958), Experientia (Basel 1958, 1975), Rad JAZU (1958), Acta medica Iugoslavica (1960), International Journal of Radiation Biology (London 1962–63, 1969, 1979), Nature (London 1964–67, 1971), Health Physics (New York 1965, 1971–72, 1975, 1979), Iugoslavica physiologica et pharmacologica acta (Beograd 1966, 1969, 1973), Calcified Tissue Research (Berlin 1969, 1971), Environmental Research (New York 1971, 1973–75, 1977, 1980, 1983, 1984), Acta radiologica (Stockholm 1972), International Archiv für Arbeitsmedizin (Berlin 1973), Archives of Environmental Health (Chicago 1974, 1979), Archives of Toxicology (Berlin 1974, 1981, 1986), Toxicology and Applied Pharmacology (New York 1975, 1977), Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology (New York 1978–80, 1987, 1991), Pflügers Archiv: European Journal of Physiology (Berlin 1978), Environmental Health Perspectives (Research Triangle Park 1979, 1984), Proceedings of the Nutrition Society (London 1979), Henry Ford Hospital Medical Journal (Detroit 1980), Journal of Environmental Pathology and Toxicology (Park Forest 1980), Periodicum biologorum (1980, 1982), Journal of Applied Toxicology (Philadelphia 1981, 1991, 1993, 1995–96, 1999), Science of Total Environment (Amsterdam 1981–82), Advances in Biosciences (Oxford 1983), Trace Elements in Medicine (München—Deisenhofen 1984), Toxicology Letters (Amsterdam 1987), Acta biologica (1988), Biological Trace Element Research (London 1989, 1991), Toxicology and Industrial Health (London 1989), Chemical Speciation and Bioavailability (Saint Albans 1991), Reproductive Toxicology (Elmsford 1991), Chemical Research in Toxicology (Washington 1994, 1996), Pharmacology & Toxicology (København 1995). Autorica je i suautorica poglavlja u knjigama i priručnicima Antibiotici i antibiotska terapija (Zagreb 1972), Lead in the Marine Environment (New York 1980), Industrial and Environmental Xenobiotics (Berlin 1981), Health Evaluation of Heavy Metals in Infant Formula and Junior Food (Berlin 1983), Reproductive and Developmental Toxicity of Metals (New York 1983), Trace Element Analytical Chemistry in Medicine and Biology, 2 (Berlin 1983), Trace Elements in Human and Animal Nutrition, 2 (New York 1986), Threatened Habitats (Muzaffarnagar 1988), Heavy Metals in the Hydrological Cycle (London 1988), Advances in Mercury Toxicology (New York 1991), Nutrition, Toxicity and Cancer (Boca Raton 1991), Ecogenetics: Genetic Predisposition to the Toxic Effects of Chemicals (København—London 1991). Redovita je članica HAZU od 1991. te članica mnogih nacionalnih i međunarodnih društava. Dobitnica Nagrade »Ruđer Bošković« 1969. i Nagrade za životno djelo 1994.

LIT.: Zbornik liječnika Hrvatske 1874–1974. Zagreb 1974, 450–451. — Ljetopis JAZU 1982, 85, str. 312–318. — IMI. Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada — 50 godina. Zagreb 1999, 120.
 
Stella Fatović-Ferenčić (2009)