Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

KOŠČEC, Nikola (Košćec), ljekarnik (Zagreb, 22. X. 1872 — Zagreb, 20. VIII. 1966). U Zagrebu naukovao u ljekarni Schwarz, tirocinijski ispit položio 1890, a studij farmacije na Mudroslovnom fakultetu završio 1893. Nakon studija najprije zaposlen u ljekarnama u Novom u Vinodolu i Ljubljani. U Beču završio specijalistički tečaj iz bromatologije, potom radio u ljekarnama u Zagrebu, Tuzli, Doboju, Dubrovniku i Slatini, a 1899. kupio ljekarnu u Našicama. Ondje je 1918. izabran za predsjednika NV, bio istaknut kulturni radnik i gradonačelnik. Od 1924. ponovo je u Zagrebu, s još nekoliko ljekarnika kupuje veledrogeriju Jugofarmacija, do tada u vlasništvu ljekarnika iz Budimpešte, te 1926. preuzima upravljanje tvrtkom. Ubrzo osniva poduzeće »Biljana« za izvoz ljekovitoga bilja s tvornicom za ekstrakciju ljekovitih ulja u Omišu i velikim skladištem u Trogiru. Znanstvene rasprave i članke objavljivao je u prvom farmaceutskom časopisu na slavenskom Jugu Aesculapu od prvoga do osmoga broja 1897. Zauzimao se za proširenje izobrazbe farmaceuta uvođenjem bakteriologije i medicinske biokemije. U mladosti se bavio športom; bio je član prvoga hrvatskoga biciklističkoga kluba te jedan od prvih učenika športskoga mačevanja u A. Piazze (1889) i član Mačevalačkoga kluba.

LIT.: »Jugofarmacija« d. d. u Zagrebu. Farmaceutski vjesnik, 19(1929) poseban br., str. 27–28. — Pedeset godina farmaceutske nastave na zagrebačkom univerzitetu 1882/3–1932/3. Zagreb 1934, 50. — M. Berkeš: Farmacija u Hrvatskoj potkraj XIX. vijeka. Farmaceutski glasnik, 8(1952) 5, str. 201–202, 204–205. — A. Mirković: Prvi farmaceutski časopis na Slovenskom Jugu. Ibid., str. 207. — H. Tartalja (H. T.): Podaci o starim apotekama u Hrvatskoj. Ibid., 9(1953) 2, str. 77–78. — P. D. Ostović: Nikola Koščec umro u Zagrebu. Zajedničar (Pittsburgh), 62(1967) 2, str. 9. — M. Weiss-Horvat: »Aesculap« – prethodnik »Farmaceutskog glasnika«. Farmaceutski glasnik, 33(1977) 4, str. 127. — Z. Šušnić-Fliker: Prvi farmaceutski časopisi u Hrvatskoj. Ibid., 43(1987) 12, str. 344–345, 347. — V. Grdinić i dr.: Farmaceutsko-biokemijski fakultet: 120 godina iskustva i napretka. Zagreb 2002, 170.
 
Vladimir Grdinić (2009)