Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

KIRBOS, Maks (Kürbos; Maksimilijan, Max), baletan, koreograf, baletni pedagog i redatelj (Ljubljana, 12. V. 1914 — Maribor, 28. X. 1972). U Ljubljani završio 1933. gimnaziju; usporedno učio balet u P. Golovina i Jelene Poljakove, potom u Parizu u Olge Preobraženske i Mathilde Kschessinske. God. 1937–43. bio je solist baletnih ansambla u Monte Carlu (Ballet russe), Parizu, Milanu (Scala), Rimu. Gostovao i na drugim europskim pozornicama te u SAD i Južnoj Americi. U razdoblju 1943–48. baletni majstor Opere Slovenskoga narodnoga kazališta (SNK) u Ljubljani, gdje je 1944. otvorio i vodio vlastitu baletnu školu; 1948–52. vodio baletni ansambl Opere SNK u Mariboru i s Golovinom postavio temelje Niže baletne škole, kojoj je od 1951. bio ravnatelj. U sezoni 1953/54. koreograf je i voditelj Baleta u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu. Od 1954. do umirovljenja 1968. solist, koreograf i 1954–63. voditelj baletnoga ansambla Narodnoga kazališta »Ivan Zajc« u Rijeci; ujedno surađivao na ljetnom festivalu opere i baleta u Opatiji. Stekao ugled kreacijama glavnih uloga u klasičnom repertoaru i karakternih likova u modernim baletima poput Petruške (I. Stravinski). U riječkom je kazalištu kao koreograf, redatelj a dijelom i autor baletnih scenarija postavio više od 20 baleta i 30 velikih baletnih scena u operama te dao osnove baletnomu repertoaru i povisio umjetnički doseg ansambla. Uzorom su ostale njegove koreografije i režije baleta Ikarus (M. Kirbos), Šeherezada (N. Rimski-Korsakov), Ljubav čarobnica (M. de Falla), sva tri 1955, Ohridska legenda (S. Hristić, 1956), Peer Gynt (E. Grieg), Čudesni mandarin (B. Bartók), Ljubav i novac (V. Mold), sva tri 1957, Faunovo poslijepodne (C. Debussy), Labuđe jezero (P. I. Čajkovski), Romeo i Julija (S. Prokofjev), Vibracije (K. Fribec), sva četiri 1958, Žetva (B. Papandopulo, 1959), Coppélia (L. Delibes, 1960), Đavo u selu (F. Lhotka, 1961), Boléro (M. Ravel), Petruška (Stravinski), Sinfonia da camera (D. Švara), sva tri 1962, Capriccio espagnol (Rimski-Korsakov, 1963). — Njegova supruga Irena, rođ. Litvinova (1914—1965), kao balerina je nastupala 1933–43. na europskim pozornicama, potom u Ljubljani i Mariboru. Za angažmana u riječkom kazalištu koreografirala baletne prizore u opernom repertoaru (1955–58).

LIT.: B. Ivakić (Dr. B. I.): Nastup Maxa Kürbosa i Irene Litvinove. Obzor, 80(1940) 58, str. 2. — P.: Bogato veče plesne umjetnosti. Novi list, 8(1955) 4. II, str. 3. — Repertoar slovenskih gledališč 1867–1967. Ljubljana 1967. — Repertoar hrvatskih kazališta 1840–1860–1980, 1–2. Zagreb 1990.
 
Ivona Ajanović-Malinar (2009)