Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

KIRIGIN, Božidar, klimatolog (Zagreb, 4. XII. 1921 — Zwickau, 22. VIII. 1977). Klasičnu gimnaziju završio 1940. u Splitu, a eksperimentalnu fiziku s geofizikom diplomirao 1952. na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu. Od 1948. zaposlen u Hidrometeorološkoj službi Hrvatske, od 1954. voditelj je Meteorološkoga odjela, od 1957. načelnik Klimatološko-meteorološkoga odjela Hidrometeorološkoga zavoda NRH, a te godine postaje i stalnim vanjskim suradnikom Odjela za ekologiju i tipologiju šuma u Šumarskom institutu Jastrebarsko. Organizirao obradbu podataka meteoroloških postaja, čime je stvorio osnovu za izradbu klimatografije za područje RH i klimatografskoga atlasa SFRJ. Zaslužan za postavljanje meteorološke postaje Zavižan na sjevernom Velebitu 1953. Glavna su područja njegova rada planinska meteorologija i klimatologija, posebno različite metode mjerenja količine oborina, istraživanje visine, sadržaja vode i gustoće snježnoga pokrivača te oblika snježnih kristala, mjerenje brzine i smjera vjetra, zaleđivanje te meteorološki aspekti planiranja i održavanja cesta u Hrvatskoj. Sastavio je klimatološke ekspertize za opise regionalnih i glavnih lokalnih ekološko-gospodarskih tipova šuma u područjima šumskih gospodarstava (Delnice, Gospić, Senj, Ogulin, Požega, Vinkovci, Nova Gradiška), proveo analizu kolebanja klimatskih prilika s obzirom na pojavu sušenja lipe i jele u hrvatskim šumama te potpomogao osnutak i opremanje petnaestak prvih silvometeoroloških i specijalnih dopunskih meteoroloških postaja u različitim bioklimatima i vegetacijskim područjima Hrvatske. Radove je objavljivao u časopisima Naše planine (1949–54, 1957, 1963–64, 1966–67, 1977), Priroda (1950–52), Vesnik hidrometeorološke službe FNRJ (Beograd 1952–54, 1956–58), Vijesti iz hidrometeorološke službe SRH (1952, 1956–57, 1960–62, 1965, 1968–69, 1972–76), Wetter und Leben (Beč 1954), Energija (1957), Rasprave i prikazi (1957, 1959, 1963), Berichten des Deutschen Wetterdienstes (Offenbach 1959), Turizam (1961), Geofisica e meteorologia (Genova 1963), Osiguranje i privreda (1966), Radovi Šumarskog instituta Jastrebarsko (1975), Jahresbericht des Sonnblick-Vereines (Beč 1976). Autor je izdanja Snježni pokrivač u Zagrebu (Zagreb 1957), monografije Prikaz klimatskih prilika planine Medvednice (Zagreb 1963; engl. prijevod Beograd 1963) te poglavlja u knjigama Velebit (Zagreb 1969) i Mogućnosti razvoja zimskog turizma u SR Hrvatskoj (Opatija 1970). Bio je suradnik u publikacijama Atlas klime SFRJ (Beograd 1969), Glavna meteorološka stanica Zavižan (1594m) 1953–1973 (Zagreb 1973), Izvanredne meteorološke i hidrološke prilike u SRH za vrijeme poplava u rujnu i listopadu 1974. godine (Zagreb 1974) te glavni urednik Vijesti iz hidrometeorološke službe SRH 1973–77.

LIT.: (Nekrolozi): D. Poje, Vijesti iz hidrometeorološke službe SRH, 27(1977) 5, str. 73–80. — Ž. Poljak (Ž. P.), Naše planine, 69(1977) 9/10, str. 230. — S. Bertović, Šumarski list, 102(1978) 11/12, str. 570–571. — D. Poje: Sjećanja – Božidar Kirigin. Hrvatski meteorološki časopis, 37(2002) str. 133–134.
 
Robert Krog (2009)