Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

KOVAČEVIĆ, Bogosav, pedagog (Rogačica kraj Užica, 12. X. 1923 — Rijeka, 1. XII. 1998). U Beogradu 1947. završio učiteljsku školu, na Filozofskom fakultetu 1951. diplomirao pedagošku grupu te 1975. doktorirao tezom Utjecaj naučne organizacije rada na organizaciju nastave. God. 1952–56. profesor u Učiteljskoj školi i voditelj Pedagoškoga centra za stručno usavršivanje nastavnika u Puli. U Rijeci od 1956. predavač na Višoj stručnoj pedagoškoj školi (1962. Visoka industrijsko-pedagoška škola, 1972. Fakultet industrijske pedagogije, 1977. Pedagoški fakultet), od 1975. izvanredni te od 1978. do umirovljenja 1993. redoviti profesor; prorektor Sveučilišta 1975–80. i 1982–86. Bavio se didaktikom, napose politehničkim obrazovanjem, obrazovanjem nastavnika i organizacijom nastave, o čem je pisao u periodicima Nastava i vaspitanje (Beograd 1955, 1988), Stručno obrazovanje (1957, 1959, 1964), Iskustva i problemi (1963, 1966, 1973), Pedagogija (Beograd 1966–67, 1970, 1976), Pedagoški rad (1980), Zbornik Pedagoškog fakulteta u Rijeci (1982, 1985, 1988), Univerzitet danas (Beograd 1985), Inovacije u nastavi (Kruševac 1988) i zbornicima Nastava na visokoškolskim ustanovama (Zagreb 1970), Didaktički problemi u procesu visokoškolske nastave (Beograd 1977), Naučno-tehnološka revolucija i obrazovanje u razvoju socijalističkog samoupravnog društva (Novi Sad 1980), Politehnična vzgoja in izobraževanje za ustvarjalno delo in samoupravljanje, 1 (Ljubljana 1980), Drugi kongres pedagoga Hrvatske – Odgoj i obrazovanje na pragu 21. stoljeća (Zagreb 1988), Škola pred izazovom sutrašnjice (Beograd 1989). Sastavljao je skripta, napisao priručnik Utjecaj tehničkog obrazovanja na uspjeh u stručnoj nastavi u školama za KV radnike (Rijeka 1974) i sveučilišni udžbenik Ergološke osnove organizacije nastave (Zagreb 1977), s ruskoga preveo knjigu Psihologija proizvodnog rada (Rijeka 1964). U Rijeci 1980–85. objavljivao rezultate istraživanja odnosa srednjega usmjerenoga i visokoškolskoga obrazovanja. Surađivao je u Pedagoškoj enciklopediji (Beograd 1989). Dobio godišnju Nagradu »Ivan Filipović« 1982.

LIT.: Prof. dr. Bogosav Kovačević (uz 70. godišnjicu života i 40. obljetnicu rada u školstvu). Napredak, 135(1994) 1, str. 114–117. — V. Rosić: Prof. dr. Bogosav Kovačević (1923–1998). Ibid., 139(1998) 4, str. 508. — Filozofski fakultet u Rijeci. Rijeka 2000, passim. — V. Previšić, V. Rosić i I. Radeka: Studij pedagogije u Hrvatskoj. Zagreb 2003, 113–114, 117–118.
 
Štefka Batinić (2009)