Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

KIRINČIĆ, Josip, pomorskoprometni inženjer (Gostinjac, Dobrinj, 15. XII. 1924). Brodostrojarski smjer završio je na Pomorsko-trgovačkoj akademiji u Bakru 1947, diplomirao na Višoj pomorskoj školi 1951. i na Međufakultetskom studiju za pomorski saobraćaj pri Ekonomskom fakultetu 1974. u Rijeci, gdje je na Tehničkom fakultetu 1980. doktorirao tezom Utjecaj konstruktivnih i tehnoloških faktora pretovarnih dizalica na učinak iskrcaja sipkih tereta u lukama. Kao strojarski časnik plovio na brodovima riječke Jugolinije 1947–49, potom radio u poduzeću Luka Rijeka, uglavnom na vodećim mjestima, 1952–86. Usporedno je predavao na Višoj pomorskoj školi 1976–78, Fakultetu za pomorstvo i saobraćaj (danas Pomorski fakultet) od 1978, kao izvanredni profesor od 1981. i redoviti od 1986. do umirovljenja 1995. U lučkoj praksi bavio se obnovom, izgradnjom i modernizacijom riječke luke, projektiranjem i izgradnjom bakarske luke za sipke terete, razvojnim i istraživačkim projektima riječke i nekih inozemnih luka (Chalna i Conakry), a u nastavi i znanstvenom radu tematikom prekrcajnih lučkih sredstava, projektiranjem, izgradnjom i mehanizacijom luka i terminala te tehnologijom pomorskoga prometa. Sudjelovao je na međunarodnim i domaćim skupovima, objavljivao u njihovim izdanjima te surađivao u publikacijama Pomorstvo (1953, 1960, 1962–65, 1967, 1971, 1973), Vjesnik luke Rijeka (1961–63), Pomorski zbornik (Zagreb 1962), Pomorski zbornik (1965, 1967, 1970, 1972, 1976, 1981–82, 1984–85, 1987–89, 1991), International Cargo Handling Coordination Association (ICHCA) Monthly Journal (London 1967), Suvremeni promet (1982), Ports and Harbors (Tokyo 1983), Zbornik Fakulteta za pomorstvo i saobraćaj Rijeka (1989; Zbornik radova Pomorskog fakulteta, 1992–93), Godišnjak Hrvatske akademije tehničkih znanosti (1994), Riječka luka (Rijeka 2001). Autor je udžbenika Luke i terminali (Zagreb 1991). Zavičajnim i kulturnopovijesnim člancima javljao se u periodicima Krčki kalendar (1994–95, 1997, 1999, 2004–05), Kvarnerski vez, Sušačka revija i Otočni Novi list (sve 1998), zbirci I. Jelenovića Dobrinj u narodnim poslovicama (uvod; Dobrinj 1998) te knjižicama Darovnica slavnoga Dragoslava. 900 godina crkve sv. Vida i spomena grada Dobrinja (suautor F. Velčić; Dobrinj 2000) i 160 godina škole u Dobrinju (Dobrinj 2001). Bio je predsjednik Društva za proučavanje i unapređenje pomorstva Jugoslavije u Rijeci. Dobitnik je Nagrade grada Rijeke za životno djelo 1985.

LIT.: (Prikazi knj. Luke i terminali): V. Andročec, M. Pršić, V. Čorić i N. Kuspilić, Hrvatske vode, 2(1994) 8, str. 618–619. — M. Ilić, Geografski glasnik, 56(1994) str 171.
 
Redakcija (2009)