Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BADOVINAC, Marko, pjesnik (Badovinci kod Kašta, oko 1819 — ?, poslije 14. IX 1865). Sin Nikole, graničara, i Jelene, rođ. Rajnović, domaćice. Završio je graničarsku osnovnu školu u Donjim Badovincima, a od 1833. do 1839. polazio je kao pitomac grkokatoličkog sjemeništa, klasičnu gimnaziju u Zagrebu. God. 1845. je činovnik graničarskog upraviteljstva u ličkoj pješačkoj pukovniji u Gospiću. Zatim se spominje 1850. kao poručnik graničarskog upraviteljstva u Bruvnu, 1858. kao natporučnik u Gospiću, a 1865. kao kapetan. Javio se 1839. pjesmom Carmen Latino-illyricum…, posvećenom svom profesoru Grguru Degoriciju. Pučku bajku (Dvije sestre) te pet lirskih ljubavnih pjesama (Govor listu, Stanak dragin, Molba na vilu, Čarobna sila, Vilinski kamen) objavio je u Danici horvatskoj, slavonskoj i dalmatinskoj (1843–1845). Upotrebljavao je pridjevak Žumberčanin, a nazivao se »Ilirom iz Horvatske Krajine«. U Gajevoj uredničkoj ostavštini je i Badovinčeva pjesma Što je bilo negda, ono nije sada.

DJELO: Carmen Latino-illyricum spectabili ac clarissimo domino domino Gregorio Degoricia… Zagreb 1839.
 
LIT.: Milko Predović: Žumberački rod Badovinaca. Žumberački kalendar, 1967, 108–109.
 
Milko Predović (1983)