Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

KOVAČIĆ-TAJČEVIĆ, Sonja (Sofija), slikarica (Bošnjaci, 7. XI. 1894 — Rijeka, 3. XII. 1968). Supruga Krešimira Kovačića, novinara. U Zagrebu 1912. završila gimnaziju i 1917. slikarstvo (B. Čikoš Sesija i M. C. Crnčić) na ALU. Od 1918. zaposlena na zagrebačkom Medicinskom fakultetu kao crtačica nastavnih slika iz anatomije i ilustracija u medicinskoj literaturi, a 1927. u Anatomskom institutu. Stručno se usavršivala u Pragu 1925, Beču 1925. i 1927, a 1926. i 1928–34. u Parizu polazila školu A. Lhotea. Od 1934. boravila u Zagrebu, za II. svjetskoga rata u Osijeku, a od 1947. ponovo u Zagrebu. Jedna je od osnivačica Kluba likovnih umjetnica 1927. Slikala figuralne kompozicije, mrtve prirode, pejzaže, portrete i aktove u ulju i pastelu. Već je na poč. 1920-ih pokazivala sklonost blago geometriziranomu prikazivanju motiva (Akt muškarca, 1924, MG), koje je potom usavršivala u pariškoj fazi.Ondjese priklonila umjerenoj varijanti lhoteovskoga akademskoga kubizma; usredotočivši se u svojim djelima na geometrizirano prelamanje oblika i svjetlosti, stvarala strukture nalik kristalima (Kupač, 1927, MSU u Zagrebu; Portret djevojke, 1928–34, Galerija likovnih umjetnosti u Osijeku). Vrhunac redukcije oblika dosegnula je u djelu Boka na mjesečini (1927), a daljnja stilizacija približila ju je gotovo plošnoj organizaciji slike (Indijka i Majka s djetetom/Notre Dame des pauvres, 1928, MG). U nizu mrtvih priroda (1927, 1932, MSU u Zagrebu), bliskih cézanneovskim kompozicijama, postignula je vrhunac rafinirane čistoće stila. Istodobno je stvorila djela prožeta kolorističkim lirizmom, bliža realističnomu shvaćanju motiva (Crnac s ružičastim šeširom i Majka i dijete, oko 1930, Muzej moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci), ostvarivši »novu slikarsku poetičnost u sklopu jednog modernog eksperimentalnoga stila« (G. Gamulin). U kasnijoj fazi uglavnom slikala portrete (Portret majke, 1938). Samostalno izlagala u Beogradu (1926), Zagrebu (1928, 1937), Parizu (1931) i Osijeku (1946), a skupno na izložbama Kluba likovnih umjetnica (Zagreb 1928, 1930), Proljetnoj izložbi jugoslovenskih umetnika (Beograd 1929), Salonu nezavisnih (Pariz 1929–30), Izložbi jugoslavenskoga slikarstva i kiparstva (London 1930), izložbama moderne umjetnosti (Trouville 1930), jugoslavenskih umjetnika u Parizu (1932) i ULUH-a (od 1948), Riječkom salonu (1954) te na izložbi 60 godina slikarstva i kiparstva u Hrvatskoj (Zagreb 1961). Slike su joj posmrtno izlagane na retrospektivnim izložbama u Osijeku (1970) i Zagrebu (2002) te na skupnim izložbama André Lhote i njegovi učenici (Beograd 1974), Kubizam i hrvatsko slikarstvo (Zagreb 1981), Tendencije avangardi u Hrvatskoj modernoj umjetnosti 1919–1941 (Zagreb 1982), U susret Muzeju suvremene umjetnosti (Zagreb 1986), Hrvatska moderna (Rijeka 1992), Od Babića do Vidovića (Zagreb 1993), 100 vrhunskih djela hrvatske umjetnosti iz fundusa Narodnog muzeja u Beogradu (Zagreb 2007) i Avangardne tendencije u hrvatskoj umjetnosti (Zagreb 2007).

LIT.: T. Manojlović: Slike gđe Sonje Kovačić. Savremeni pogled (Beograd), 1(1926) 2, str. 4. — M. S. P. Petrov: Početkom umetničke sezone u Beogradu. Letopis Matice srpske (Novi Sad), 100(1926) CCCX/2–3, str. 415–416. — V. Ribnikar (V.): Izložba slika g-đe Sonje Kovačić. Politika (Beograd), 23(1926) 27. X, str 5. — J. Miše (Rome): Prva izložba »Kluba likovnih umjetnica«. Književnik, 1928, 8, str. 306. — V. A.: Novinarska izložba. Slike gđe Kovačić-Tajčević. Hrvat, 9(1928) 2414, str. 4. — I. Šrepel (Ivo Š-l.): Izložba Sonje Kovačić-Tajčević u Umjetničkom paviljonu. Jutarnji list, 26(1937) 24. IX, str. 7. — Treća decenija. Konstruktivno slikarstvo (katalog izložbe). Beograd 1967. — (Nekrolozi): D. Đorđević, Politika, 65(1968) 22. XII, str. 19. — S. Gruber, Telegram, 9(1968) 450, str. 2. — B. Vižintin, Novi list, 22(1968) 14–15. XII, str. 9. — S. Gračan: Nekritička retrospektiva. Glas Slavonije, 27(1970) 7. V, str. 11. — G. Gamulin: Hrvatsko slikarstvo XX. stoljeća, 1. Zagreb 1987. — I. Reberski: Realizmi dvadesetih godina (magično, klasično, objektivno) u hrvatskom slikarstvu. Zagreb 1997. — D. Peić Čaldarević: Klub likovnih umjetnica 1927.–1941. (katalog izložbe). Zagreb 1998. — Izložba Sonje Kovačić Tajčević. Novi list, 56(2002) 15. II, str. 66. — M. Baričević: Slikarstvo hrvatske umjetničke tradicije. Ibid., 3. III, str. 7. — Ž. Marciuš: Sonja Kovačić Tajčević (katalog izložbe). Zagreb 2002. — Potpunija bibliografija do 1941. u: Bibliografija rasprava i članaka LZ, 12. Zagreb 1977.
 
Darja Tomić (2009)