Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

KNEZ, Blaž, tekstilni inženjer (Libeliče kraj Dravograda, 29. I. 1928 — Gornja Pušća, 17. VI. 2007). Završio gimnaziju u Ravnem na Koroškem 1951. te u Beogradu diplomirao na Višoj tehničkoj tekstilnoj školi 1962. i Tehnološko-metalurškom fakultetu 1968. Doktorirao tezom Optimiranje utroška materijala u ovisnosti o procesu izrade odjeće na Tehnološkom fakultetu u Zagrebu 1980. Radio u beogradskoj tvornici odjeće »Beko« 1962–65. i Jugoslovenskom zavodu za standard 1965–67, potom u Zagrebu u tvornici odjeće »Kamensko« 1969–73, na Višoj tehničkoj konfekcijskoj školi 1973–75, u poduzeću »Astra–Mašinoimpex« 1975–77. te na Tehnološkom fakultetu od 1977. kao viši predavač, od 1981. kao izvanredni i od 1986. do umirovljenja 1990. kao redoviti profesor. Osnivač je Zavoda za odjevnu tehnologiju i njegov predstojnik 1978–83. i 1986–90. te direktor Instituta za tekstil i odjeću Tehnološkoga fakulteta 1978–86. Bavio se istraživanjem racionalne uporabe materijala u proizvodnji odjeće, određivanjem stupnja uporabe šivaćih strojeva, procesnih parametara, strukture tehnoloških operacija i čvrstoće šavova. Pionir je u uvođenju i razvoju odjevne tehnologije i inženjerstva. Sudjelovao je na skupovima u zemlji i inozemstvu te surađivao u periodicima Tekstilna industrija (Beograd 1964–67), Tekstil (1973, 1977–80, 1983–94, 1997–99), Bekleidung+Wäsche (Mönchengladbach 1986, 1988), Textil Praxis International (Leinfelden-Echterdingen 1986), Textiltechnik (Dresden 1986, 1989), International Journal of Clothing Science and Technology (Bradford 1989, 1991, 1995), Knitting Technology (Bamberg 2000), Maschen & Industrie (Bamberg 2000), Fibers & Textiles in Eastern Europe (Łódź 2002). Autor je udžbenika Konstrukcijska priprema u odjevnoj industriji (Zagreb 1990, 19942), Tehnološki procesi proizvodnje odjeće (Zagreb 1990, 19942) i Tehnološke operacije proizvodnje odjeće (Zagreb 1993), priručnika Konfekcija i trikotaža (Beograd 1965) i skripata Tehnologija izrade odjeće (Zagreb 1979) te 29 tehnoloških projekata za izgradnju tvornica odjeće u Zagrebu, Karlovcu, Puli, Zadru, Dugoj Resi, Kninu, Kistanju te u Srbiji, Crnoj Gori i Sloveniji. Surađivao u izdanjima Studija o eksperimentalnom antropološkom mjerenju stanovništva Vojvodine za potrebe odjevne industrije (Beograd 1963), Jugoslavija u razvoju (Beograd 1989), Istraživanje antropometrijskog statusa ročnika Hrvatske vojske (Zagreb 1995) te u Tehničkoj enciklopediji LZ.

LIT.: Podjela priznanja zaslužnim profesorima povodom 320 godina Sveučilišta u Zagrebu. Tekstil, 39(1990) 4, str. 257. — 30 godina tekstilnog studija 1960–1990. Zagreb 1990, 80–95, 127–128.
 
Redakcija (2009)