Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

KRAJAČ, Erna, dramatičarka i pjesnikinja (Sibiu?, 1886 — ?, 17. IV. 1945). U Zagrebu stekla srednjoškolsku izobrazbu i bavila se književnim i političkim radom. Za II. svjetskoga rata bolničarka u prihvatnim postajama Crvenoga križa za ratnu siročad, uhićena zbog raspačavanja ilegalnoga promidžbenoga materijala 1942, bila u logorima u Staroj Gradiški i Lepoglavi do 1945, kad je u transportu stradala negdje između Popovače i Jasenovca. Njezino djelo Sitničarija staroga Peroša (izvedeno u zagrebačkom HNK i nagrađeno na natječaju Matice hrvatskih kazališnih dobrovoljaca 1935), »gluma iz zagrebačkog predgrađa u šest slika«, jetka kritika malograđanskoga morala s uvjerljivom karakterizacijom likova i funkcionalnom uporabom žargona i dijalekata, postignulo je uspjeh u publike i kritike. Na Radio-Zagrebu emitirana joj je 1939. drama Posljednji lov Mate Grbavca, a u literaturi se spominje i kao autorica jednočinke Unuka djeda Marka i igre u tri čina Tridesetgodišnjica mature. Na njemački je prevodila pjesme V. Kušana (Morgenblatt, 1935–37, 1939) te s njim priredila izbor i prijevod suvremene hrvatske poezije Die Stimmen der Lebenden (dio objavljen u Morgenblattu, 1937). Pjesmama, novelama i osvrtima surađivala u periodicima Bršljan (1900), Almanah Društva hrvatskih književnica (1938–39), Svijet sedam dana (1938–39), Hrvatski ženski list (1939–40), Jutarnji list (1939), Novi ženski list (1939), Morgenblatt (1940). Suosnivačica 1936. Društva hrvatskih književnica.

LIT.: (Osvrti na Sitničariju staroga Peroša): A. Freudenreich (A. F.), Sklad, 4(1935) 5, str. 7. — I. Hergešić (H.), Obzor, 76(1935) 118, str. 1–2. — V. Kovačić, Život i rad (Beograd), 8(1935) XXII/141, str. 315–316. — Lj. Maraković, Hrvatska straža, 7(1935) 165, str. 4–6. — Z. Vernić, Morgenblatt, 50(1935) 119, str. 6. — H. Wolf (H. Vuk), Hrvatska smotra, 3(1935) 5/6, str. 319–320. — S. Batušić, Kaj, 2(1969) 11, str. 24. — (Razgovori): M. Jurić Zagorka, Ženski list, 11(1935) 8, str. 5–6. — N. Škrgić, Pravda (Beograd), 34(1938) 11985, str. 7. — S.: Erna Krajač. Eva (Ljubljana), 4(1940) 10, str. 463. — Žene Hrvatske u narodnooslobodilačkoj borbi, 2. Zagreb 1955, 370, 469. — Z. Kolarić-Kišur: Zapis o književnici Erni Krajač. Žena, 28(1970) 6, str. 31–42. — D. Detoni-Dujmić: Ljepša polovica književnosti. Zagreb 1998.
 
Klara Pranjko (2013)