Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

KRTICA, Matej Franjo (Kerlisa, Kerliter, Kertiza, Kerticza, Klotiza; Matteo Francesco), biskup (Rijeka, 22. IX. 1726 — Đakovo, 31. V. 1805). Srednju školu i filozofsko-teološki studij završio u Rijeci te bio zaređen za svećenika 1749. Doktorirao iz bogoslovlja u Padovi 1757. Predavao dogmatiku na bogoslovnom učilištu u Pečuhu (tiskani tezariji završnih ispita čuvaju se dijelom u NSK) od 1753. Kanonikom imenovan 1762, prvim biskupom sjedinjenih biskupija Bosanske i Srijemske 1773. Za njegova upravljanja Biskupijom područje crkvene vlasti prošireno je 1776. na Osijek i Petrovaradin, a odredbom pape Pija VI. na još 10 župa Zagrebačke i 17 župa Pečuške biskupije. Sastavio je izvješće o stanju Biskupije i poslao ga 1784. u Rim. Dao je graditi crkve i kapele, proširio rezidencije u Đakovu i Trnavi, osnovao župe u Drenju i Levanjskoj Varoši te 1805. otpočeo gradnju sjemeništa u Đakovu. U Beču je u latinskom prijevodu 1761. objavio djelo L. A. Muratorija De regolata devotione de’ cristiani. M. A. Relković posvetio mu je djelo Institutio elementarum iuris naturalis (Osijek 1794).

LIT.: R. Ritzler i P. Sefrin: Hierarchia catholica medii et recentioris aevi, 6. Patavii 1958, str. 128; 7. 1968, str. 115. — M. Hrg: O izvještajima đakovačkih i zagrebačkih biskupa i nadbiskupa u Vatikanskom arhivu. Croatica Christiana periodica, 2(1978) 2, str. 65, 70. — M. Srakić: Inkunabule i značajniji rukopisi u biblioteci Biskupije đakovačke i srijemske u Đakovu. Ibid., 3(1979) 4, str. 72–73, 75. — F. E. Hoško: Negdašnji hrvatski katekizmi. Zagreb 1985, 112, 128–130. — M. Srakić: Katolička crkva u Vojnoj krajini – prema dokumentima Dijecezanskog arhiva u Đakovu. Croatica Christiana periodica, 13(1989) 24, str. 50, 52, 59–60. — F. E. Hoško: Višestoljetno djelovanje franjevaca u Đakovu (1347.–1806.). Diacovensia, 3(1995) 1, str. 389–393. — Đakovačka i srijemska biskupija. Biskupski procesi i izvještaji, 17. i 18. stoljeće. Zagreb 1999. — L. Sitran Rea i G. Piccoli: Studenti istriani e fiumani all’Università di Padova dal 1601 al 1974. Treviso 2004, 83.
 
Pejo Ćošković (2013)