Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

KRALJ, Slobodan, strojarski inženjer (Subotica, 7. V. 1945). U Zagrebu završio tehničku školu 1964. te na Fakultetu strojarstva i brodogradnje (FSB) diplomirao 1971. i doktorirao 1985. tezom Utjecaj podloga pri zavarivanju na veličinu uzdužne sile stezanja u zavaru. God. 1971–73. radio u poduzeću »Rade Končar«. Na FSB od 1973. asistent, od 1986. docent, od 1991. izvanredni i od 1996. redoviti profesor. Od 1989. voditelj je katedre za zavarene konstrukcije, 1992–97. predstojnik Zavoda za tehnologiju, 1997. osnivač Zavoda za zavarene konstrukcije i njegov predstojnik do 2004. Također je bio voditelj Laboratorija za zavarivanje, uveo je nekoliko novih kolegija, osnovao Laboratorij za primjenu robota i lasera u zavarivanju i srodnim postupcima te Laboratorij za podvodno zavarivanje i ispitivanje. Od 1993. gostujući je profesor na Strojarskom fakultetu u Mostaru. Usavršivao se u Halleu na Saali 1977, Cambridgeu 1980–81. i na Tehničkom sveučilištu u Berlinu 1984. Područja su njegovih istraživanja zavarivanje, lemljenje i lijepljenje dodatnih materijala za zavarivanje, robotika u zavarivanju i primjena lasera te osiguranje kvalitete. Bavi se i podvodnim mokrim zavarivanjem i razvojem dodatnih materijala za to. Sudjelovao je na domaćim i međunarodnim skupovima te objavljivao u njihovim izdanjima i časopisima Zavarivanje (1960, 1978–80, 1982, 1984–87, 1989–98, 2000–05, 2007–08; glavni urednik 1978–89), Maschinenmarkt (Würzburg 1985–86), Strojarstvo (1991), EGE – Energetika, gospodarstvo, ekologija, etika (1993, 1999), Welding in the World (London 1993, 2005, 2007–08), Most (1994), Máterialové inžinierstvo (Žilina 1997), Promet (1997), Zavarivanje i zavarene konstrukcije (Beograd 1997, 2004), Schweissen und Schneiden (Düsseldorf 2001–02), Welding and Cutting (Düsseldorf 2001, 2003), Održavanje i eksploatacija (2004), Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach (2005), Multidiscipline Modeling in Materials and Structures (Leiden 2006), Naftaplin (2006), Revista de metalurgia (Madrid 2006). Autor je studije Untersuchung zur Zuverlässigkeit von Lötverbindungen (Halle an der Saale 1976) te suautor priručnika Elektrolučno zavarivanje (Zagreb 1977), studije Shrinkage Effects in Butt Welds in 5083 Aluminium (Cambridge 1981) i udžbenika Osnove zavarivačkih i srodnih postupaka (Zagreb 1992). Bio je suradnik Tehničke enciklopedije LZ. Predsjednik je Hrvatskoga društva za tehniku zavarivanja 1989–93, hrvatski predstavnik u Međunarodnom institutu za zavarivanje i Europskoj zavarivačkoj federaciji te predsjednik dvaju autoriziranih nacionalnih tijela: za izobrazbu zavarivačkih kadrova od 1996. i za certifikaciju zavarivačkih tvrtka od 1998.

LIT.: Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu u razdoblju od 1979. do 1989. Zagreb 1989, 54, 63, 205, 291, 297. — Tehnički fakulteti 1919.–1994. Zagreb 1994, 313, 321, 323, 330, 339, 353. — Fakultet strojarstva i brodogradnje 1919.–1999. Zagreb 1999, 103, 133, 139, 142, 164, 200, 208, 224.
 
Dragutin Taboršak i Robert Krog (2013)