Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BAKAČ, Šimun (Bakacs, Bakocz de Erdődy), ban i zagrebački biskup (? — Čazma, 2. VI 1543). Bio je rođak kardinala Tome Bakača, prema čijoj želji ga je kralj Ludovik II imenovao zagrebačkim biskupom, što je papa Lav X potvrdio 10. XI 1518. Od 1530. do 1534. bio je hrvatsko-slavonsko-dalmatinski ban. Pristaša je Ivana Zapoljskog kojega je dio hrvatskih velikaša na biskupijskom posjedu u Dubravi 6. I 1527. izabrao za kralja. Crkvene poslove obavljali su u njegovo ime pomoćni biskup Andrija, kanonik Stjepan Posedarski i kanonik lektor Petar. Prije 1526. dao je bogato ilustrirati drugu polovicu misala opata Jurja iz Topuskog. Pokopan je u zagrebačkoj katedrali.

LIT.: Ljudevit Ivančan: Podaci o zagrebačkim kanonicima (rkp., Kaptolski arhiv u Arhivu Hrvatske, br. 476, 496, 505). — Dragutin Kniewald: Misal čazmanskog prepošta Jurja de Topusko. Rad JAZU, 1940, 268, str. 68. — Josip Buturac: Zagrebački biskupi i nadbiskupi 1094–1944. Kulturno poviestni zbornik Zagrebačke nadbiskupije, 1. Zagreb 1944, 43–44.
 
Josip Buturac (1983)