Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

KUGLER, Adam, geofizičar i astronom (Osijek, 23. XII. 1886 — Zagreb, 28. XI. 1918). U Zagrebu 1905. završio klasičnu gimnaziju i 1909. apsolvirao na Mudroslovnom fakultetu, nakon čega je u gornjogradskoj gimnaziji imenovan učiteljem. God. 1906. počeo raditi kao pomoćnik u zagrebačkom Meteorologijskom opservatoriju (od 1911. Zemaljski zavod za meteorologiju i geodinamiku), u kojem je od 1909. asistent A. Mohorovičića u seizmološkom opservatoriju, a 1915. preuzima i meteorološku službu. Bavio se geomagnetizmom, seizmologijom, meteorologijom i astronomijom. God. 1915–16. novonabavljenim je instrumentima za mjerenje deklinacije i horizontalnoga intenziteta Zemljina magnetskoga polja određivao vrijednosti tih elemenata na području omeđenom smjerom Karlovac—Vrbovec—Đurđevac, a potom istočno od smjera Koprivnica—Zagreb do smjera Vukovar—Županja. Bila su to tada najpotpunija mjerenja sjeverne Hrvatske što su poslužila kasnijem istraživanju za definiranje geomagnetskih polja širega prostora i skrenula pozornost na moguća područja magnetskih anomalija. Od meteoroloških pojava potanko je opisao uzroke nastajanja magle te pojavu pasatnih vjetrova kao posljedicu opće cirkulacije atmosfere. Uz rad u Zavodu, od 1914. upravljao zagrebačkom Zvjezdarnicom, gdje je počeo uređivati meridijanski krug radi određivanja točnoga vremena te pokrenuo i objavio prvi astronomski kalendar Bošković (1918, 1919) i pomičnu kartu Zvjezdano nebo (Zagreb 1918) s tumačem. Od 1915. pročelnik je Astronomske sekcije Hrvatskoga prirodoslovnoga društva. U studenom 1918. povjereno mu je vođenje radova na uspostavljanju radiotelegrafske postaje u Zavodu za meteorologiju i geodinamiku, koju je uspio osposobiti za primanje i odašiljanje signala. Stručnim i znanstveno-popularnim člancima surađivao je u časopisima Glasnik Hrvatskoga prirodoslovnoga društva (1915, 1922), Izvješća o raspravama Matematičko-prirodoslovnoga razreda JAZU (1916), Priroda (1916–18) i Vijesti Geološkog povjerenstva (1916).

LIT.: (Nekrolozi): Hrvatska država, 2(1918) 261, str. 3; Hrvatska riječ, 3(1918) 318, str. 2; Priroda, 8(1918) 10, str. 217–218. — Spomenica Hrvatskoga prirodoslovnog društva 1885–1985. Zagreb 1985, 18, 30, 49, 97, 102. — T. Kren: 90 godina rada Zvjezdarnice HPD-a. Čovjek i svemir, 36(1993–94) 2, str. 8. — D. Skoko i J. Mokrović: Andrija Mohorovičić. Zagreb 1998, 57. — T. Kren: Astronomijski vremeplov. Zagreb 2002, 78, 133, 198. — Spomenica Zvjezdarnice Zagreb 1903.–2003. Zagreb 2003, 162. — D. Skoko: Geofizičar i astronom Adam pl. Kugler – život i djelo. Geofizika, 25(2008) 1, str. 65–79.
 
Robert Krog (2013)