Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

KUGLI, Julije (Julio), violinist i pedagog (Banja Luka, 30. III. 1894 — Osijek, 8. V. 1969). U Budimpešti na Konzervatoriju diplomirao violinu u J. Hubaya i postao članom Filharmonije, potom u Pečuhu koncertnim majstorom opernoga i simfonijskoga orkestra. Na poziv M. Poliča 1919. dolazi u Osijek, gdje je do 1927. koncertni majstor opernoga orkestra, od 1921. ujedno Filharmonije, uz koju je nastupao i solistički. Kao profesor violine i viole te voditelj orkestra u Muzičkoj školi 1921–66 (od 1961. Muzička škola »Franjo Kuhač«) odgojio je violiniste poput Z. Topolskoga, Z. Balije, I. Kviringa, utemeljivši osječku violinističku školu. Javio se 1927. osvrtima u Glazbenom vjesniku i Hrvatskom listu. God. 1963. imenovan počasnim članom Udruženja muzičkih pedagoga Hrvatske.

LIT.: I. Čačinović (-ić.): Kompositionsabend Dora Gräfin Pejačević. Die Drau, 59(1926) 65, str. 3–4; Symphonisches Konzert. Ibid., 120, str. 3; 60(1927) 17, str. 3. — Ž. Hirschler: Značajna priredba Gradske muzičke škole. Hrvatski list, 18(1937) 174, str. 13. — M. Malbaša: Glazbeni život u Osijeku. Osječki zbornik, 9–10(1965) str. 169–170, 179. — B. Ban: Glazbena škola Franje Kuhača – povijest i život. Osijek 1996, 27, 33–34, 39, 46, 50–52, 54, 64, 99, 105, 107.
 
Marijana Pintar (2013)