Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

LALIĆ, Ivan, pjesnik, književni kritičar i prevoditelj (Beograd, 8. VI. 1931 — Beograd, 27. VII. 1996). U Zagrebu završio gimnaziju 1949. i pravni studij 1955. te bio urednik na radijskoj postaji 1956–61, u Beogradu bio tajnik Saveza književnika Jugoslavije 1961–64. i 1975–79, urednik 1965–75. u Izdavačkom zavodu »Jugoslavija« i od 1979. do umirovljenja 1993. u nakladnom poduzeću Nolit; upravitelj Zadužbine Ive Andrića 1988–96. Osim opusa u matičnom, srpskom književnom životu – pjesničkoga, u središnjem dijelu antologijskoga prinosa neosimbolizmu, kritičko-teorijskoga o modernom pjesništvu te priređivačkoga (antologije francuske, njemačke i američke lirike) i prevoditeljskoga – znatna mu je sastavnica i u hrvatskome. Blizak poetici časopisa Krugovi i egzistencijalističkomu pjesništvu, u Zagrebu je objavio zbirke Bivši dečak (1955), Vetrovito proleće (1956), Argonauti i druge pesme (1961) i sonetnu poemu Melisa (1959). Surađivao je u periodicima Hrvatsko kolo (Kolo), Krugovi, Književni Jadran, Narodni list, Republika, Kulturni radnik, Dubrovnik, Literatura, Riječka revija, Književnik, Književna tribina. U Zagrebu su mu tiskani prijevodi studije El Greco J. Cassoua (1952), Pad (1958) i Odabrana djela A. Camusa (1976, u suradnji), Patnje mladoga Werthera J. W. Goethea (1954) i Rock Wagram W. Saroyana (1956). Autor je predgovora izdanjima Jantar na suncu V. Kovačića (Zagreb 1959), Pjesme S. S. Kranjčevića (Beograd 1978) i Izabrane pesme Vesne Parun (Beograd 1979) te supriređivač antologije Vrata vremena (Zagreb 1958). Zastupljen u izborima Još jednom Krugovi (Rijeka 1997), Pobuna omladine (Gordogan, 2005, 7–9) i Nebolomstvo (Zagreb 2006).

LIT.: Č. Prica: (Predgovor). U: Bivši dečak. Zagreb 1955, 5–8. — A. Šoljan: (O knj. Bivši dečak). Krugovi, 4(1955) 5, str. 370–372. — Isti: (O knj. Vetrovito proleće). Ibid., 5(1956) 4/5, str. 209–212. — S. Diana: (O knj. Vrata vremena). Mogućnosti, 5(1958) 7, str. 563–566. — I. Mandić: (O. knj. Argonauti). Ibid., 8(1961) 12, str. 1324–1333. — Š. Vučetić: Granice. Zagreb 1964. — V. Zuppa: Isprika za pjesmu. Zagreb 1966. — S. Korać: Patnja i nada. Zagreb 1982. — (Bibliografija i nekrolog). Godišnjak SANU (Beograd), 103(1997) str. 503–514, 561–569. — L. Vukčević: Vizija Vizantije. Ljetopis Srpskog kulturnog društva »Prosvjeta«, 11(2006) str. 472–494. — Postsimbolistička poetika Ivana V. Lalića (zbornik). Beograd 2007. — J. Delić: Ivan V. Lalić i njemačka lirika. Beograd—Sarajevo 2011.
 
Tea Rogić Musa (2013)