Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

KULJANIĆ, Elso, strojarski inženjer (Stivan na Cresu, 19. XI. 1936). Srednju tehničku školu završio u Rijeci 1958, diplomirao na Strojarsko-brodograđevnom fakultetu u Zagrebu 1962. te doktorirao 1972. tezom Study of Wear in Single-Tooth and Multy-Tooth Milling na Sveučilištu u Cincinnatiju (SAD). Usavršivao se ondje i 1966. u Institutu za obradbu kovina u Torinu. Radio u zagrebačkom Institutu za alatne strojeve 1964–69. i 1972–75. te na Sveučilištu u Cincinnatiju 1970–72. Na riječkom Tehničkom fakultetu honorarni docent od 1973, od 1976. izvanredni i od 1981. redoviti profesor, od 1993. do umirovljenja 2009. redoviti profesor na Sveučilištu u Udinama, u dopunskom radnom odnosu na Sveučilištu u Rijeci, kojega je professor emeritus od 2010. Bio gostujući profesor na Massachusetts Institute of Technology (1991, 1997), Kalifornijskom sveučilištu u Berkeleyu (1991), drugim sveučilištima u SAD i Brazilu te na Sveučilištu u Firenci (1993). Razvio je metodu za identifikaciju i optimizaciju obradbe materijala, dokazao eksponencijalnu ovisnost postojanosti alata o broju zuba u glodalu te o tom razvio teoriju, otkrio plastičnu deformaciju oštrice alata od tvrdoga metala i predložio metodu za maksimalno iskorišćivanje alata. Također je odredio ovisnost sile rezanja i hrapavosti pri provlačenju, predložio novu jednadžbu postojanosti alata uključivši prvi put utjecaj broja zuba i krutosti obradnoga sustava te njihove interakcije, a otkrio je i mogućnost glodanja titanijskih slitina dijamantnim alatom. Rezultati njegova istraživanja i suradnja s industrijom u Hrvatskoj i inozemstvu prinos su novoj znanstvenoj disciplini, znanosti proizvodnoga strojarstva. Utemeljitelj je 1987. i predsjednik Međunarodne konferencije o novim proizvodnim sustavima i tehnologijama (AMST) te urednik i suautor njezinih zbornika (1987–2011). Sudionik domaćih i inozemnih znanstvenih skupova i suradnik u njihovim izdanjima te u periodicima Strojniški vestnik (Ljubljana 1967), International Journal of Machine Tool Design and Research poslije International Journal of Machine Tools and Manufacture (Oxford 1974, 2005), Manufacturing Systems (Ljubljana 1974, 1979), Režuščie instrumenti (Moskva 1974, 1976), Strojarstvo (1974, 1977, 1980–81, 1990), CIRP Annals (Bern, Oxford 1975–76, 1980, 1982, 1985, 1989, 1991–92, 1994, 1998), Journal of Engineering for Industry (New York 1975), Zbornik radova Tehničkog fakulteta Rijeka (1980), Meccanica oggi (Milano 1991), Bilten Razreda za tehničke znanosti HAZU (1999), Journal of Sound and Vibration (London 2008) i Mechanical Systems and Signal Processing (London 2009). Bio suradnik Tehničke enciklopedije LZ. Redoviti je član Međunarodne akademije proizvodnoga strojarstva (CIRP) u Parizu od 1984, Društva inženjera proizvodnoga strojarstva (SME) u Dearbornu od 1995. i HAZU od 1997. Rektor Sveučilišta u Rijeci 1991–93 (idejni začetnik kampusa). Dobitnik je Nagrade »Nikola Tesla« 1977, Nagrade grada Rijeke 1988. i Državne nagrade za znanost 2012.

LIT.: Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu u razdoblju od 1969. do 1979. Zagreb 1979, 208. — Tehnički fakulteti 1919.–1994. Zagreb 1994, 346. — Elso Kuljanić. Ljetopis HAZU, 1998, 101, str. 389–394. — Bibliografija radova znanstvenika i suradnika Tehničkog fakulteta 1990.–2000. Rijeka 2000, 116–118. — Sveučilište u Rijeci. Tehnički fakultet. Rijeka 2000, str. 62, 68, 103; 2010, str. 52.
 
Dragutin Taboršak i Redakcija (2013)