Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

KRIŽAJ, Paula (Trauttner-Križaj), rođ. Trauttner, pjevačica, sopran (Ruma, 29. VII. 1888 — Zagreb, 5. IX. 1976). U Zagrebu učila pjevanje u Leonije Brückl u školi HGZ. U HNK 1910. debitirala kao Serpolette u komičnoj operi Korneviljska zvona (J. R. Planquette) te bila Nuri na hrvatskoj praizvedbi opere U dolini (E. d’Albert), a do kraja sezone 1910/11. nastupala i kao Gretel (E. Humperdinck, Hänsel i Gretel), Siebel (C. Gounod, Faust), Mignon (A. Thomas) i Adela (J. Strauss ml., Šišmiš). Zbog udaje preselila se u Split i nije nastupala do 1914, kad je ponovo angažirana u zagrebačkom HNK. Ondje ostala do umirovljenja 1927, uz iznimku sezone 1919/20. kad je s drugim suprugom, J. Križajem, gostovala u HNK u Osijeku. Poučavala pjevanje u Muzičkoj školi u Varaždinu 1936–38. U Zagrebu je osim svojom najuspjelijom ulogom, Mignon, bila zapažena i kao Mimi i Cho-Cho-San (G. Puccini, La Bohème i Madame Butterfly), Pamina i Prvi dječak (W. A. Mozart, Čarobna frula), Snjeguročka (N. Rimski-Korsakov), Olympija i Antonija (J. Offenbach, Hoffmannove priče), Sofija (J. Massenet, Werther), Stella (G. Orefice, Chopin), Rusalka (A. Dvořák), Henrietta (S. Albini, Madame Troubadour), Micaela (G. Bizet, Carmen), Gospođa Fluth (O. Nicolai, Vesele žene windsorske), Feodor i Ksenija (M. P. Musorgski, Boris Godunov), Karolka (L. Janáček, Njena pastorka) i Chloe (P. I. Čajkovski, Pikova dama). Kreirala uloge Guščarice, Sofije, Susanne, Blonde i Yinolda na hrvatskim praizvedbama opera Kraljevska djeca (Humperdinck, 1915), Kavalir s ružom (R. Strauss,1916), Figarov pir, Otmica iz saraja (Mozart, 1917. i 1922) te Pelléas i Mé­lisanda (C. Debussy, 1923), a na praizvedbama opera hrvatskih skladatelja nastupila kao Vila i Vuga (B. Širola, Novela od Stanca, 1915, i F. Lhotka, More, 1920). Zvonkoga glasa i dotjerane tehnike, isticala se cjelovitošću glazbeno-scenskih nastupa i smislom za lirski izraz. Nastupala pod prezimenima Križaj, Trauttner i Kramer te njihovim udvojenim inačicama.

LIT.: Kornevilska zvona. Obzor, 51(1910) 23. IX, str. 2. — M. Grlović (M. G.): Oproštaj s gospođicom Trauttnerovom. Narodne novine, 77(1911) 200, str. 3. — I. Souvan (s-.): Thomas. Mignon. Agramer Zeitung, 86(1911) 47, str. 6. — Paula Kramer-Trauttner. Ilustrovani list, 3(1916) 16, str. 373. — Mp.: Rusalka. Novine, 3(1916) 19. XII, str. 5. — E. Krauth: Premiera R. Straussovog Kavalira s ružom. Hrvatska, 1916, 1. V, str. 1. — E. Schulz (E. Sch.): Bizet. Carmen. Jutarnji list, 6(1917) 8. III, str. 1–2. — V. Novak: Mozart. Čarobna frula. Ibid., 7(1918) 15. X, str. 4–5. — A. Vidak (Vd.): More. Hrvat, 2(1920) 2. XI, str. 2. — S. Kumar: Dr. Božidar Širolov oratorij Abrahamova žrtev. Cerkveni glasbenik (Ljubljana), 48(1925) 5/6, str. 54–56. — K. Filić: Glazbeni život Varaždina. Varaždin 1972. — N. Turkalj (N. T.): (Nekrolog). Večernji list, 20(1976) 6. IX, str. 8.
 
Marija Barbieri (2013)