Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

LAUŠ, Mirko, filmski pedagog (Virje, 17. VII. 1926 — Pitomača, 27. VIII. 2005). U Zagrebu završio učiteljsku školu 1945. i Višu pedagošku 1955. Od 1945. bio učitelj u Plaškom, Virju, Hampovici, Gornjoj Šumi, Kalinovcu i Đurđevcu, od 1952. nastavnik u osnovnoj školi u Pitomači, gdje je 1957. suosnovao kinoklub (od 1964. Kinoklub Slavica) i vodio ga do umirovljenja 1986. Pod njegovim je vodstvom snimljeno više od 200 igranih, dokumentarnih i animiranih filmova, kojima se klub profilirao kao jedno od žarišta dječjega filmskoga stvaralaštva (najveće uspjehe na festivalima i revijama postignuli su filmovi Mlin, 1963, Proljetne frule i Kavalir, 1964, Kamenčić, 1965, Podravski naivci lično i Podravska svadba, 1967, Kad se otac vrati kući, 1972, Mali heroj, 1975, Korito, 1981); sam je snimio nekoliko filmova (Proslava 150. godišnjice rođenja Petra Preradovića, 1968, Poslije požara crkve sv. Vida i obnova, 1969). Organizirao je Festival dječjeg amaterskog filma (FEDAF) u Pitomači 1971–88, inicirao utemeljenje Centra za dječji film i video u Đurđevcu 1979, predavao u Ljetnoj filmskoj školi u Trakošćanu, Crikvenici i Šibeniku, surađivao u periodicima Školske novine (1958, 1960, 1983), Modra lasta (1964, 1966, 1968), Đurđevački vjesnik (1968), Kaj (1969), Pedagoški rad (1969), Umjetnost i dijete (1970, 1982, 1985), Podravski zbornik (1981, 1987), Zbornik radova Ljetne filmske škole Filmoteke 16 (1984) i Bilten Kinosaveza Hrvatske (1986) te napisao monografiju Trideset godina Kinokluba Slavica 1957–1987 (Zagreb 1995). Uglazbljeni su mu stihovi s podravskom tematikom (snimljeno na nekoliko kaseta i CD). Dobitnik je Nagrade »Ivan Filipović« 1982. i Nagrade »Lucija« Kinosaveza Hrvatske za životno djelo 1987. Po njem je nazvan fotoklub i videoklub osnovan u Pitomači 2005.

LIT.: D. Popović: (Nekrolog). Zapis, 13(2005) 51, str. 57–58. — Isti: Klubu u Pitomači ime njegova osnivača. Ibid., 52, str. 58–59. — M. Kermek-Sredanović: Pedeset godina dječjega filmskog stvaralaštva – kinoklub Slavica i Mirko Lauš. Ibid., 15(2007) 60, str. 42–45.
 
Bruno Kragić (2013)