Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

KUNSTELJ, Drago (Dragutin), strojarski inženjer (Trst, 14. VIII. 1909 — Zagreb, 15. II. 1980). U Zagrebu završio gimnaziju 1928. i diplomirao 1934. na Strojarskom odjelu Tehničkoga fakulteta. Ispit za ovlaštenoga inženjera položio 1939. God. 1935–36. tehnički voditelj u Tvornici uskotračnoga željezničkoga materijala »M. Rašica«, potom do 1939. konstruktor, inženjer u montaži i glavni inženjer za zavarivanje te voditelj radionice za čelične konstrukcije u Tvornici vagona, strojeva i mostova u Slavonskom Brodu, 1939–41. tehnički i pogonski upravitelj u tvornici jutenih proizvoda u Mladenovcu. Ondje do 1944. radio u građevinskom poduzeću, 1944–45. na rekonstrukciji i obnovi kazališta u Novom Sadu i Beogradu. U Glavnom izvršnom odboru Autonomne pokrajine Vojvodine 1945–46. voditelj strojarskoga odsjeka, upravitelj Pokrajinskoga rudarskoga poduzeća i načelnik industrijskoga odjela. God. 1946–47. stručni član reparacijske komisije u Budimpešti, 1947–50. u Ministarstvu industrije FNRJ (načelnik za kapitalnu izgradnju od 1948), 1950. tehnički direktor Tvornice glinice i aluminija u Strnišču, 1951–52. upravitelj pogona i proizvodnje u Tvornici metalnih konstrukcija u Mariboru, 1952–56. upravitelj valjaonice bešavnih cijevi u Željezari Sisak i 1956. tehnički direktor tvornice Jedinstvo u Zagrebu. Direktor 1956–61. i profesor 1958–67. Visoke tehničke škole u Zagrebu, gdje je od 1956. na Strojarsko-brodograđevnom fakultetu (Fakultet strojarstva i brodogradnje od 1967) viši predavač, od 1958. predstojnik novoosnovane katedre za zavarene konstrukcije, od 1965. izvanredni i od 1974. do umirovljenja 1979. redoviti profesor. Baveći se tehnologijom zavarivanja i ispitivanjem zavarenih konstrukcija, bio je organizator i voditelj mnogih projekata, tako i izgradnje prvoga zavarenoga mosta u Hrvatskoj 1938 – Savskoga mosta u Zagrebu. Napisao udžbenik Razvoj svarivanja u industriji (Slavonski Brod 1955) i skripta Zavarivanje (Zagreb 1964), surađivao u časopisu Zavarivanje (1971, 1976; urednik 1960–76) i bio urednik časopisa Strojarstvo 1959–60. Bio je predsjednik Društva strojarskih inženjera i tehničara Hrvatske, Saveza inženjera i tehničara Hrvatske 1956–58, Društva za tehniku zavarivanja Hrvatske 1959–64. i Saveza društava tehnike zavarivanja Jugoslavije 1963.

LIT.: 25 godina Društva za tehniku zavarivanja Hrvatske. Zagreb 1978. — Savez inženjera i tehničara Hrvatske 1878–1978. Zagreb 1978, 69. — Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu u razdoblju od 1969. do 1979. Zagreb 1979, 86, 153, 199. — In memoriam. Strojarstvo, 22(1980) 4, str. 224. — Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu u razdoblju od 1979. do 1989. Zagreb 1989, 226, 254. — M. Živčić: Prigodom 40. obljetnice Hrvatskog društva za tehniku zavarivanja. Zavarivanje, 36(1993) 3, str. 76–77, 85–86, 107. — Tehnički fakulteti 1919.–1994. Zagreb 1994, 318, 330. — Fakultet strojarstva i brodogradnje 1919.–1999. Zagreb 1999, 101, 103, 132, 147, 152.
 
Dragutin Taboršak (2013)