Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

KUSANOVIĆ MIHOVILOVIĆ, Vicko (Kusanovic Mihovilovic, Vicente), gospodarstvenik (Pražnice, danas Pražnica, 2. V. 1875 — Santiago, 25. VII. 1960). Doselio se u Punta Arenas 1895, isprva bio građevinski radnik, potom trgovac mesom i poljodjelac. Baveći se uzgojem ovaca, zakupio je velike komplekse zemljišta te ondje nastanio i zaposlio braću i rodbinu. Na otoku Riescu otvorio je dvije velike farme, u južnoj Patagoniji krčio šume, isušivao močvare, gradio mostove, ceste, skladišta i stambene zgrade te je pustaru pretvorio u plodan i napučen kraj. Za to je počašćen naslovom pionira magellanskoga područja. S bratom Antunom 1909. stvorio jedno od najvećih poduzeća u Punta Arenasu, »Vicente – Antonio Kusanović & Co.«, koje je 1960-ih postalo glavnim opskrbljivačem grada i okolice mesom i poljodjelskim proizvodima. Djelovao i u Ministarstvu poljoprivrede, predsjednikovim imenovanjem bio gradonačelnik Punta Arenasa 1927–31; počasni jugoslavenski konzul 1921–36, tajnik diplomatske misije u Limi 1924. Suutemeljitelj je 1900. Hrvatskoga dobrotvornoga društva u Punta Arenasu, gdje je potaknuo osnutak i izgradnju Hrvatskoga doma 1914. te novčano pomagao djelovanje iseljeničke škole. God. 1917. utemeljio Jugoslavensku banku i bio joj predsjednik.

LIT.: A. Bačić: Život i djelovanje V. Kusanovića u Magallanesu. Svijet, 10(1935) XIX/24, str. 500–502. — S. Papić: Vicko Kusanović, naš ugledni iseljenik i chileanski privrednik. Matica, 5(1955) 4, str. 81. — (Nekrolog). Ibid., 10(1960) 10, str. 308. — I. Čizmić: Bračani u svijetu. Brački zbornik, 1982, 13, str. 94, 120–124. — Lj. Antić: Hrvati u Južnoj Americi do godine 1914. Zagreb 1991.M. Martinic Beros: Hrvati u Magallanesu, na krajnjem jugu Čilea. Split 1997, 30–31, 34–36. — D. Mataić Pavičić: Hrvati u Čileu. Zagreb 1998.
 
Ivana Šiprak (2013)