Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

KUTEN, Đuro (Gjuro, Juraj), pedagoški pisac (Vrbovec, 29. III. 1842 — Zagreb, 17. V. 1902). U Zagrebu 1865. završio učiteljsku školu te 1881. položio ispit za učitelja građanskih škola iz matematičko-tehničke skupine predmeta. Učiteljevao u Zagrebu u Dječačkoj pučkoj školi 1865–75. i 1892–93, u Gradskoj višoj djevojačkoj školi 1875–92. te Zemaljskoj obrtnoj školi od 1893. do kraja života. Prvi je uočio značenje crtanja u intelektualnom razvoju djeteta i općoj izobrazbi te bio zaslužan za uvođenje prostoručnoga crtanja u pučke i građanske škole. Sastavio priručnike Metodika prostoručnoga crtanja za obće pučke i gradjanske škole i Uputa za porabu risanaka (Zagreb 1885), Pregledalice za obuku risanja i vezenja u djevojačkim pučkim učionicama (Zagreb 1893) s uputama za rad i predlošcima hrvatskih narodnih motiva za vezenje te, prema Geometriji A. Pickela, udžbenik Pouka u mjerstvu za V. i VI. razred viših djevojačkih učionica (Zagreb 1889, 18942). Zanimao se za ornamentiku i tekstilnu umjetnost te nastavu krasopisa i dječjega ručnoga rada po švedskom sustavu. Uređivao je Risarski list (1889–91), mjesečni prilog Napretka za pomoć u nastavi crtanja i ženskoga ručnoga rada. Surađivao u periodicima Smilje (1873, 1875), Napredak (1875, 1877, 1884, 1887–88, 1890, 1896, 1898–99; urednik 1891–93), Vienac (1879, 1884, 1887, 1899, 1901), Godišnje izvješće Gradske više, Obće pučke djevojačke i obćih pučkih dječačkih učiona sl. kr. i glavn. grada Zagreba (1880–81), Književna smotra (1888), Prosvjeta (1900) i Katolički list (1901). Bio je suutemeljitelj Učiteljske zadruge 1865. i tajnik Saveza hrvatskih učiteljskih društava 1886–89. Sudjelovao u podizanju Hrvatskoga učiteljskoga doma 1889. te Hrvatskomu školskomu muzeju darovao 1901. stručnu stranu literaturu i uredio risarsku zbirku. Pravi član Hrvatskoga pedagoško-književnoga zbora od 1873. Potpisivao se i inicijalima te šifrom K.

LIT.: D. Klobučar: Još jedna o risanju u pučkoj školi. Napredak, 37(1896) 42, str. 663–667; 43, str. 681–684. — (Nekrolozi): Izvještaj Kr. zemalj. obrtne škole i Muzeja za umjetnost i obrt u Zagrebu 1901–02. Zagreb 1902, 5–7. — S. Šmid, Napredak, 44(1903) 13, str. 193–197; 14, str. 209–211. — Pedesetogodišnjica Hrvatskoga pedagoško-književnog zbora. Zagreb 1923, 178–180. — Povijest školstva i pedagogije u Hrvatskoj. Zagreb 1958. — Lj. Godler: Prilozi uz Napredak. Pedagoški rad, 14(1959) 9/10, str. 390. — B. Pleše: Pedagoški rad Đure Kutena. Ibid., 31(1976) 5/6, str. 269–273. — T. Žalac: Napredni pokreti i organizacije prosvjetnih radnika u Hrvatskoj 1865–1981. Zagreb 1983.
 
Branko Pleše (2013)