Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

LEKO, Ivan, pedagog (Proložac, 18. X. 1914 — Zagreb, 30. III. 1983). U Zagrebu 1935. završio preparandiju, 1939. položio učiteljski ispit i 1962. diplomirao na Odsjeku za pedagogiju Filozofskoga fakulteta. Učiteljevao u selima Ravnih kotara i drniškoga kraja do 1941, kad se priključio partizanima. Nakon rata bio je tajnik NOO Knina i Šibenika, načelnik u Predsjedništvu Vlade NRH 1945–49, direktor Radio-Zagreba 1949–50, pomoćnik ministra prosvjete 1950, tajnik Savjeta za prosvjetu, nauku i kulturu NRH 1953–55, direktor Zavoda za unapređenje nastave i općeg obrazovanja NRH 1955–63 – u doba njegove iznimne aktivnosti – te do umirovljenja 1966. profesor na zagrebačkoj Pedagoškoj akademiji. Zastupnik u Saboru 1963–67. Bavio se preustrojem školstva, napose njegovom društveno-odgojnom ulogom. Autor je i suautor priručnika i udžbenika Društveno upravljanje u prosvjeti i školstvu (Zagreb 1958), Tumačenja i objašnjenja Zakona o osnovnoj školi (Zagreb 1960), Novi školski sistem (Zagreb 1961, Sarajevo 19632), Aktuelni problemi školstva (Zagreb 1963), Učenička samouprava (Zagreb 1968), Uvod u pedagogiju (Zagreb 1969), Velike revolucije i obrazovanje (Beograd 1969) te skripta, supriređivač izdanja Osnovna škola – odgojno-obrazovna struktura (Zagreb 1960, 19642) i komentara Zakona o osnovnoj školi (Zagreb 1966). Surađivao u časopisima Pedagoški rad (1952–57, 1960, 1967), Školske novine (1953–57, 1959, 1962), Savremena škola (Beograd 1954), Život i škola (1955–56), Narodno sveučilište (1956), Bilten Zavoda za unapređenje nastave i općeg obrazovanja NR Hrvatske (1957–58), Kulturni radnik (1958) i Stručno obrazovanje (1958, 1960).

LIT.: Povijest školstva i pedagogije u Hrvatskoj. Zagreb 1958. — Pedagoška akademija Zagreb 1919–1969. Zagreb 1971, 76–77. — T. Žalac: Napredni pokreti i organizacije prosvjetnih radnika u Hrvatskoj 1865–1981. Zagreb 1983. — S. Dabčević-Kučar: ’71. Hrvatski snovi i stvarnost, 2. Zagreb 1997. — V. Previšić, V. Rosić i I. Radeka: Studij pedagogije u Hrvatskoj. Zagreb 2003, 46.
 
Šimun Jurišić (2013)