Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BALETIĆ, Milovan, novinar (Zaostrog kod Makarske, 17. VII 1930). Nakon svršene gimnazije u Sinju (1949), diplomirao je 1954. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, a 1962. je na Institutu za studij ekonomskog razvitka u Napulju završio postdiplomski studij o međunarodnom financiranju primarnih osnova razvoja u zemljama u razvoju. Od 1954. do 1970. bio je suradnik, urednik i komentator u Vjesniku, uz kraće prekide kad je radio u Večernjem listu (1956/1957) i Vjesniku u srijedu (1963/1964). Kao specijalni dopisnik Vjesnikovih izdanja izvještavao je iz Italije, Egipta, Poljske, Zambije i Irske, a 1966–1969. bio je stalni dopisnik Vjesnika iz Londona. Do 1971. bio je i član Odbora za vanjske poslove Sabora SRH, Komiteta za turizam Izvršnog vijeća Sabora SRH te član više komisija i odbora Republičke konferencije SSRNH. God. 1970–1971. bio je glavni i odgovorni urednik Vjesnika, a zatim je smijenjen s tog položaja i postavljen za urednika u Vikendu. U novinarskom radu posebno se bavio pitanjima vanjske politike i međunarodnih ekonomskih odnosa.

DJELA: Ispunjenje zavjeta ili povratak Židova u zemlju Izraelovu. Zagreb 1982.
 
Zlatko Munko (1983)