Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

LETICA, Sveto (Svetozar, Barba), admiral (Podgora, 4. IV. 1926 — Split, 6. XI. 2001). Partizanima pristupio 1942; od 1943. u Mornarici NOVJ, rat završio u činu kapetana. U Divuljama je završio Mornaričku oficirsku školu 1950, Vojnopomorsku oficirsku školu 1958. i Višu vojnopomorsku akademiju 1961, u Beogradu Ratnu školu 1968. U JRM 1946–76. među ostalim bio na položajima zapovjednika postrojba razarača, graničnih brodova, raketnih i torpednih čamaca te flote (kontraadmiral od 1974), potom načelnik Štaba Komande Vojnopomorske oblasti u Splitu 1976–83 (viceadmiral od 1979) i zamjenik načelnika Generalštaba JNA za ratnu mornaricu 1983–86; admiral od 1986, kad je i umirovljen. U rujnu 1991. reaktiviran je i imenovan zapovjednikom HRM te članom Vojnoga savjeta Glavnoga stožera oružanih snaga RH. Zaslužan je za osnivanje i ustroj HRM; pod njegovim su zapovjedništvom 1991. preuzeti ratni brodovi i plovila te obalno topništvo JRM, ustrojene obalne topničke bitnice i Ratna luka Šibenik. U studenom je zapovijedao odlučujućim ratnim operacijama u Splitskom i Korčulanskom kanalu, nakon kojih su deblokirane hrvatske luke i pomorski promet. Umirovljen 1996. u činu stožernoga admirala.

LIT.: Na palubi od mornara do admirala. Front (Beograd), 30(1974) 52, str. 15. — (Odluka o promaknuću). Službeni vojni list (Beograd), 35(1986) 22. IX, str. 828. — (Odluka o umirovljenju). Ibid., 20. X, str. 898. — (Nekrolozi): M. F., Vjesnik, 62(2001) 8. XI, str. 1. — (tbo), Večernji list, 45(2001) 8. XI, str. 4. — M. Reljanović: Hrvatska ratna mornarica u obrani Jadrana. Hrvatski vojnik, 11(2001) 77, str. 24–25. — Prilozi za povijest Hrvatske ratne mornarice u Domovinskom ratu (1991.). Zagreb 2007. — I. Brigović: Odlazak Jugoslavenske narodne armije s područja Zadra, Šibenika i Splita krajem 1991. i početkom 1992. godine. Časopis za suvremenu povijest, 43(2011) 2, str. 436. — J. Grgić: Povjesnica Hrvatske ratne mornarice. Split 2011, passim.
 
Vlatka Leskovec i Redakcija (2013)