Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

LEVANDOVSKI, Dubravka, defektologinja (Zagreb, 26. V. 1939). Gimnaziju završila 1957. u Zagrebu, školovanje za nastavnicu ritmike i korektivne gimnastike 1960. u Lohelandu kraj Fulde. Diplomirala 1966. i doktorirala 1980. tezom Neke determinante stavova roditelja prema mentalno retardiranoj djeci na Fakultetu za defektologiju (do 1973. Visoka defektološka škola) u Zagrebu. Kao stipendistica Fulbrightove zaklade usavršivala se 1969–70. na Sveučilištu Michigan u Lansingu. Fizioterapeutkinja 1960–62. u Klinici za ortopediju Kliničke bolnice Medicinskoga fakulteta u Zagrebu, asistentica 1966. na Visokoj defektološkoj školi, viša predavačica 1975, docentica 1980. i redovita profesorica od 1988. do umirovljenja 1996. na Fakultetu za defektologiju. Bavila se ponajviše metodama i tehnikama poučavanja osoba s posebnim potrebama, rehabilitacijskim pristupima te edukacijskom i socijalnom inkluzijom. Surađivala u časopisima Defektologija (1967, 1970, 1972, 1975, 1977, 1982, 1986–92, 1994), Naš prijatelj (1984), International Journal of Rehabilitation Research (London 1986), Pregled problema mentalno retardiranih osoba (1987), Acta defectologica (Priština 1989), Primijenjena psihologija (1991), u zbornicima skupova i izdanjima Saveza društava defektologa Hrvatske (urednica 1984–85, 1987). Suautorica je izdanja Odgojno-obrazovna integracija djece s teškoćama u razvoju (1982), Odnos roditelja prema djetetu s mentalnom retardacijom (1986), Program rada s djecom s teškoćama u razvoju (1989, 19962), Kako poticati dijete s mentalnom retardacijom i Mjerni instrumenti za utvrđivanje obrazovnih dostignuća učenika usporenog kognitivnog razvoja (1991), Igre za odrasle osobe s mentalnom retardacijom (1996), Program bazične perceptivno-motoričke stimulacije, Program rehabilitacije putem pokreta i Stimulacija perceptivnih i motoričkih sposobnosti (1997), tiskanih u Zagrebu.

LIT.: Promocije doktora znanosti. Sveučilišni vjesnik, 27(1981) 453/454, str. 271–272. — S. Bančić: (O Programu rada s djecom s teškoćama u razvoju). Naš prijatelj, 23(1996) 3/4, str. 60–61. — 50 godina Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb 2012, 200, 254.
 
Ivana Šiprak (2013)