Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

LIPANOVIĆ, Stjepan, kemičar (Orebić, 24. V. 1926 — Osijek, 18. V. 1989). U Zagrebu završio gimnaziju 1948, diplomirao 1953. na Kemijsko-tehnološkom odjelu Tehničkoga fakulteta i doktorirao 1970. na Tehnološkom fakultetu tezom Studij pasiviteta nikla. Radio u tvornici Jugovinil u Kaštel-Sućurcu 1953–60. Na novoosnovanom Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu docent od 1961, izvanredni profesor od 1972. i redoviti od 1982 (1961. utemeljitelj i do kraja života predstojnik Zavoda za opću i anorgansku kemiju). Rektor Sveučilišta u Splitu 1987–89. Bavio se elektrokemijom i elektrokemijskom tehnologijom, napose korozijskom otpornošću metala. Surađivao u zbornicima domaćih i inozemnih skupova, časopisima Corrosion Science (Oxford 1970, 1972), Kemija u industriji (1982, 1984–85, 1987) i Privreda Dalmacije (1986) te u Tehničkoj enciklopediji LZ. Suautor je udžbenika Opća i anorganska kemija (Zagreb 1973, 9 izd. do 1995). Dobio Nagradu grada Splita 1985.

LIT.: Tehnički fakulteti 1919.–1994. Zagreb 1994, 183, 193. — Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu 1960–2000. Split 2000, 37–54. — Kemijsko-tehnološki fakultet 1960.–2010. Split 2010, 223–224.
 
Robert Krog (2013)