Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

LIVADA, Svetozar, sociolog (Gornje Primišlje, 4. IV. 1928). U Zagrebu završio Partizansku gimnaziju 1948. te studij filozofije i povijesti na Filozofskom fakultetu 1956, u Beogradu doktorirao na Poljoprivrednom fakultetu 1975. tezom Društveno-ekonomski uzroci i posljedice starenja poljoprivrednog stanovništva. Radio u Zagrebu u Agrarnom institutu od 1960. te u Institutu za društvena istraživanja od 1972. do umirovljenja 1986; predavao na Filozofskom i Medicinskom fakultetu. Poglavito se bavio ruralnom sociologijom i socijalnom demografijom. Surađivao u periodicima Sociologija sela (1963–79, 1981–88, 1990, 2002, 2005; suurednik 1964–66), Naše teme (1965, 1970, 1988), Novi privrednik (Subotica 1972), Zbornik Matice srpske za društvene nauke (Novi Sad 1982–83, 1985, 1990), Opredjeljenja (1984, 1990), Pogledi (1985), Savremenost (Novi Sad 1985), Kulturni radnik (1987–88), Erasmus (1995), Prosvjeta (1998) i Teme (Niš 2006–07), u beogradskim izdanjima Ekonomika poljoprivrede (1966), Socijalna politika (1966), Kulturni život (1969), Glasnik poljoprivredne proizvodnje, prerade i plasmana (1974, 1984), Marksistička misao (1984), Raskršća jugoslovenskog agrara (1985), Hrana i razvoj (1987), Jugoslovenska sociologija sela (1987), Sociološki pregled (1988) i Pogledi na migracije stanovništva Jugoslavije (1990), zbornicima skupova, izdanjima Instituta za društvena istraživanja te u knjizi M. Kangrge Filozofske rasprave (Zagreb 2008). — Od 2006. predsjednik Zajednice Srba u Hrvatskoj, o njihovoj novijoj povijesti (II. svjetski rat i poraće, navlastito Domovinski rat) i suvremenosti u mnogobrojnim javnim istupima od 1995. te u kontroverznim publicističkim knjigama iznosi osebujne, povijesno nekontekstualizirane interpretacije.

DJELA: Etničko čišćenje – zločin stoljeća. Zagreb 1997, 20022. — Etničko čišćenje. Zagreb 2006, Novi Sad 2007. — Kordunski rekvijem. Zagreb 2008. — Stradanja i nadanja. Sombor 2013.
 
LIT.: D. Hudelist: (Razgovor). Erasmus, 1995, 13, str. 15–25. — N. Barić: Srpska pobuna u Hrvatskoj 1990–1995. Zagreb 2005. — N. Mihaljević: (O knj. Etničko čišćenje). Književna republika, 5(2007) 1/2, str. 215–216. — O. Žunec: Goli život, 2. Zagreb 2007, 904.
 
Redakcija (2013)