Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BALOG, Zvonimir, pjesnik, prozaik i grafičar (Čvrstec kod Križevaca, 31. V 1932). Osnovnu školu polazio je u Čvrstecu (1938–1942), nižu gimnaziju i poljoprivrednu školu u Križevcima (1942–1946), školu primijenjene umjetnosti (1953–1958) i Pedagošku akademiju u Zagrebu. Bio je ratar, pipničar, administrator, soboslikar, odgajatelj, nastavnik i dr. Od 1968. urednik je Modre laste i Smiba. — Javio se pjesmom Berba (Borba, 1947). Pjesme i prozu za djecu s novim jezičnim senzibilitetom, posebice dosjetljivom igrom riječi i metaforikom, objavljuje u publikacijama: Novine mladih (1954, 1956), Polet (1954, 1955, 1957, 1958), Šibenska revija (1955), Mladost (1957), Prisutnosti (1957), Krugovi (1958), Studentski list (1958), Literatura (1959), Književna tribina (1960), Republika (1960), Književnik (1961), Telegram (1961–1963) i dr.; od 1968. redovito piše u Modroj lasti i Smibu. Ciklusom pjesama zastupljen je u Knjizi sedmorice (Zagreb 1957). Sastavio je antologije Od doseljenja Hrvata do najnovijih debata (Zagreb 1975) i Zlatna knjiga svjetske poezije za djecu (Zagreb 1975). Pjesme su mu prevedene na albanski, engleski, makedonski, njemački, poljski, ruski, slovenski, turski i talijanski. Za RTV Zagreb napisao je više emisija za djecu. Neke su njegove knjige postale obvezatna školska lektira. »Jugoton« je snimio dvije ploče njegovih pjesama. Pjesmama je zastupljen u više antologija. Bavi se i likovnom umjetnošću; samostalno je izlagao slike i crteže 1962. u Zagrebu te sudjelovao na skupnim izložbama: III trijenale (Beograd 1967), V izložba jugoslavenskog crteža (Zagreb 1969. i 1971). Izlagao je i u Zagrebačkom salonu 1971. te sudjelovao na IV međunarodnom bijenalu grafike u Poljskoj (Krakow 1972) i Španjolskoj (Ibiza 1974). Neke je svoje knjige sâm ilustrirao. Za književni rad dobio je više nagrada: Nagradu »Grigor Vitez« (1970. i 1973), saveznu nagradu »Mladog pokoljenja« (1970), zatim Nagradu »Ivana Brlić-Mažuranić« (1974), Zmajevu nagradu (1977), »Srebrno pero« za humoreske i dr.

DJELA: Ekvilibrij. Zagreb 1961, 19622. — Pepeo i pepeo. Zagreb 1968. — Male priče o velikim slovima. Zagreb 1970, 19762. — Nevidljiva Iva. Zagreb 1970 (do 1979. pet izd.); Beograd 1973, 19752, 19763; Sarajevo 1975. — Razlavljeni lav. Zagreb 1971. — 365 braće – dani i mjeseci. Zagreb 1972, 19762. — Ja magarac. Zagreb 1973, 19752, 19793. — Šašavi. Zagreb 1974. — Pjesme sa šlagom ili šumar ima šumu na dlanu. Zagreb 1975, 19802. — Preporučena ptica. Zagreb 1975. — Riba na biciklu. Zagreb 1977. — Zeleni mravi. Zagreb 1977. — Zlatna nit. Zagreb 1978, 19802. — Kako sam došao na svijet. Novi Sad 1981. — Izbor priča i pjesama. Zagreb 1982. — Jednodžeki ok. Beograd 1982. — Sklon disanju. Zagreb 1982. — Veseli zemljopis. Zagreb 1982.
 
LIT.: Draško Ređep: Knjiga sedmorice. Letopis Matice srpske, 1958, CXXXIV, knj. CCCLXXXII, str. 2–3. — Zvonimir Majdak: Grijesi prošlosti. Telegram, 3(1962) br. 137. — Mirko Peti: Statičnost poetskog izraza. Razlog, 2(1962) 9, str. 811–813. — Vjeran Zuppa: Jedan od onih izvan generacije. Telegram, 10(1969) br. 478. — Branimir Donat: Za osjetljive i dosjetljive. Kolo, 8(1970) str. 976–978. — Stijepo Mijović Kočan: »Nevidljiva Iva«, Republika, 26(1970) 10, str. 575. — Joža Skok: Stremljenje novom pjesničkom govoru. Umjetnost i dijete, 2(1970) 7, str. 59–60. — Dalibor Cvitan: Pjesme Zvonimira Baloga. Ibid., 4(1972) 22, str. 12–13. — Igor Mandić: Riječi od gume, »Razlavljeni lav«. Vjesnik, 33(1972) 4. IV. — Joža Skok: Književna potvrda u dječjoj prozi. Školske novine, 24(1973) br. 37. — Stijepo Mijović Kočan: Pisanje je kao disanje (razgovor sa Z. Balogom). Ibid., 26(1975) br. 38–39. — Josip Pavičić: Uvijek drukčiji od svih ostalih. Republika, 32(1976) 4, str. 442–444. — Predrag Protić: Pjesma kao poruka i poruga. Izraz, 20(1976) 5, str. 867–871. — Veselko Tenžera: Balogove igre. Vjesnik, 38(1977) br. 10 863. — Tonko Maroević: Poeta ludens. 15 dana, 22(1979) 6, str. 20–25. — Ana Lendvaj: »Zlatna nit«. Umjetnost i dijete, 11(1980) 65, str. 69–70. — Milan Crnković: Uz novu Balogovu knjigu. Detinjstvo, 7(1981) br. 3. — Ante Nazor: Poezija pronicljivih zapažanja. Školske novine, 32(1981) br. 29. — Branko Vuletić: Od krajnjih oblika do savršenog pjesničkog znaka. Umjetnost riječi, 25(1981) br. 3. — Vladimir Bogdanović: Dijalog s detinjstvom. Misao, 7(1982) 5. II.
 
Ivan Pandžić (1983)