Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

MARIĆ, Vladimir, biotehnolog (Dežanovac, 11. I. 1939 — Zagreb, 22. V. 2009). U Zagrebu 1957. završio gimnaziju i 1964. diplomirao na Biotehnološkom odjelu Tehnološkoga fakulteta, na kojem je 1973. doktorirao tezom Kinetika biosinteze proteina pri kultivaciji Candida lipolytica u podlozi s ugljikovodicima. Usavršivao se u Mikrobiološkom institutu Tehničke visoke škole u Zürichu (1974, 1978) i na Sveučilištu u Birminghamu (1974–75). Vodio 1964–65. laboratorij u Daruvarskoj pivovari, potom na zagrebačkom Tehnološkom odn. od 1979. Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu od 1966. bio asistent, od 1973. docent, od 1976. izvanredni i od 1980. do kraja života redoviti profesor; predavao kolegije iz biokemijskoga inženjerstva, bio predstojnik Zavoda za biokemijsko inženjerstvo 1980–84. te dekan 1984–88. Usmjerivši istraživački interes na poboljšanje i razradbu biotehnoloških procesa u industrijskoj proizvodnji, bavio se kontinuiranim proizvodnim procesima u bioreaktoru, matematičkim modeliranjem biokemijskih sustava, proizvodnjom staničnih bjelančevina, postupkom izolacije, čuvanja i primjene mikrobnih startnih kultura i metabolita te navlastito tehnologijom slada i piva. Surađivao je s pivovarama u Zagrebu, Karlovcu, Splitu, Prilepu i Skoplju, bio supervizor strojno-tehnoloških projekata u pivovarama u Pančevu, Karlovcu i Daruvaru, sladarama u Svetozarevu i Karlovcu, tvornici žestokih alkoholnih pića u Županji te revizor projekata u pivovarama u Koprivnici, Banjoj Luci i Splitu. Praktičnim i teorijskim radom pridonio je razvoju hrvatskoga pivarstva i hmeljarstva, promicao nove metode i suvremenu organizaciju proizvodnje, pisao o povijesti pivovara i početcima pivarskoga umijeća u nas, a bio je i suautor patenta za integralni postupak sušenja i preradbe hmeljnih šišarica u pelete (2006). Među ostalim surađivao u časopisima i knjigama Bilten industrije piva Jugoslavije (Beograd 1967), Hrana i ishrana (Beograd 1970), Prehrambeno-tehnološka revija (1970, 1972, 1978–83, 1985; Prehrambeno-tehnološka i biotehnološka revija, 1987–88, 1991–93, 1995; Food Technology and Biotechnology, 1996–97, 1999–2001, 2004, 2006), Nafta (1971, 1977, 1981), Pivarstvo (Beograd 1971–72, 1975–77, 1979, 1981, 1984–86, 1988–91), Hemijska industrija (Beograd 1973), Acta Facultatis medicae Fluminensis (1979), European Journal of Applied Microbiology and Biotechnology (Berlin 1979; Applied Microbiology and Biotechnology, 1993, 1998, 2004), Mikrobiologija (Beograd 1979–80, 1983–84, 1986–87), Periodicum biologorum (1982, 1984–85, 2003, 2005, 2007), Biotechnology Letters (Kew 1984, London 1995, Dordrecht 2003), Journal of the Institute of Brewing (London 1984), Kemija u industriji (1986, 1995, 2000–01, 2004), Veterinaria (1987), Biotechnology and Bioengineering (New York 1988), Monatsschrift für Brauwissenschaft (Nürnberg 1988, 2004), Podravka (1988), Chemical and Biochemical Engineering Quarterly (1992, 2006), Croatian Food (Zagreb 1995), Process Biochemistry (Barking 1995, 2004, 2006), Bioprocess Engineering (Berlin 1996–98, 2000; Bioprocess and Biosystems Engineering, 2004), Journal of Chromatography (Amsterdam 1996), Milchwissenschaft (Kempten 1997), Chemistry and Physics of Lipids (Limerick 1998), Systematic and Applied Microbiology (Stuttgart 1999), Journal of Basic Microbiology (Berlin 2001–02, 2004), Hrvatska revija (2002), Agriculturae conspectus scientificus (2004, 2008), Journal of Biosciences (Bangalore 2004), Croatica chemica acta (2005), Folia microbiologica (Prag 2005), World Journal of Microbiology and Biotechnology (Dordrecht 2007) i Acta alimentaria (Budimpešta 2009) te u zbornicima domaćih i inozemnih skupova. Samostalno i u suradnji sastavljao je skripta, objavljivao priručnike (Priručnik za mikrobiologe u pivovarstvu. Beograd 1972), sveučilišne (1976, 2009) i druge udžbenike (Biotehnologija i sirovine. Zagreb 2000; Tehnologija piva. Karlovac 2009), monografije (1995) te raznovrsna druga izdanja (Otpadne vode proizvodnje piva, slada i bezalkoholnih pića. Beograd 1983). Uredio Pivarski priručnik (Beograd 1990, suurednik K. Štefanić), u izdanjima LZ (Hrvatska enciklopedija, Tehnički leksikon) bio urednik struka prehrambena tehnologija i biokemijsko inženjerstvo. Pokrenuo 1995. i do 2005. uređivao časopis Svijet piva. Bio je član mnogobrojnih domaćih i inozemnih znanstvenih društava i strukovnih udruga. Dobio Nagradu »Fran Bošnjaković« 2000. i Državnu nagradu za životno djelo 2007.

DJELA: Industrijska mikrobiologija (suautor). Zagreb 1976, 1984. — Pivo – tekuća hrana (suautor Z. Nadvornik). Zagreb 1995. — Biokemijsko inženjerstvo (suautor B. Šantek). Zagreb 2009.
 
LIT.: K. Dumičić, S. Renko i N. Renko: A Case Study of the Croatian Beer Market Structure and Performances. British Food Journal (Bingley), 105(2003) 3, str. 193–203. — 50 godina studija prehrambene tehnologije, biotehnologije i nutricionizma 1956–2006. Zagreb 2006, 438. — Državne nagrade za znanost za 2007. Kemija u industriji, 57(2008) 12, str. 580–581. — B. Šantek i S. Novak: (Nekrolog). Ibid., 58(2009) 7/8, str. 364. — Prof Dr Sc Vladimir Marić. Food Technology and Biotechnology, 48(2010) 3, str. 253–254. — M. Pejić: Hrvatski pivski ponos sa znakom ždrala. Susreti, 21(2013) 31, str. 44.
 
Darija Domijan (2017)