Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BALOVIĆ, Vicko (Ballovich, Vincenzo), pisac (Perast, 11. VI 1768 — Perast, 14. I 1844). Sin Matije, pripadnika poznate peraške patricijske obitelji. Školovao se u Perastu, zatim u Loretu, gdje je učio teologiju. God. 1810. postao je kanonik, a poslije prepozit Kaptola u Kotoru. Na talijanskom jeziku napisao je povijest svetišta Gospe od Škrpjela. Ulomak iz tog djela pod naslovom Il vessillo di S. Marco deposto nella cattedrale di Perasto dopo la caduta della Repubblica di Venezia objavljen je u publikaciji Archivio storico per la Dalmazia (Rim 1926/1927). Nedovršen spis Saggio di belle lettere ostao je u rukopisu i zajedno s njegovom korespondencijom (1802–1834) čuva se u Arhivu JAZU u Zagrebu. Tu se B. bavi književnoteorijskim pitanjima pišući o podrijetlu, podjeli i vrstama književnosti. Prema R. Rotkoviću, to je imao biti udžbenik, vjerojatno za kotorske đake, a trebalo bi ispitati je li to originalan rad ili kompilacija, odn. prijevod s drugog jezika, možda s francuskoga.

DJELA: Storia della miracolosa immagine della Madre di Dio Maria Vergine santiss. dello Scarpello presso Perasto. Cattaro, presso Francesco Andreola 1799; Notizie intorno alla miracolosa immagine di Maria Vergine S. ma detta dello Scarpello e del celebre suo santuario posto sullo scoglio cosi denominato presso Perasto. Venezia 18232, Zadar 18443, Venezia 18644.
 
LIT.: Šime Ljubić: Dizionario biografico degli uomini illustri della Dalmazia. Beč 1856. — Radoslav Rotković: Pregled crnogorske literature. Stvaranje, 34(1979) 4, str. 614.
 
Elizabeta Palanović (1983)