Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BÁNFFY, de Lendwa (Banići). Podrijetlom su iz Thüringije. God. 1192. grof Hahold naseljuje se u Zaladskoj županiji. Kralj Ladislav 1278. daruje Lendavu i druge posjede u Zaladskoj, Šomodskoj i Križevačkoj županiji unuku Haholda I, banu Slavonije Stjepanu I (1267–1328). Od tada Bánffyji nose naslov de Lendwa. Stjepanova supruga bila je kći palatina Dionizija, a njihov sin → Nikola ban. Nikolini sinovi bili su slavonski banovi: Stjepan II (1335–1385), od 1361. dvorski časnik, te Ivan I (1335–1388). Zajedno se spominju kao »župani Zagorja« 1366–1370, a zatim kao banovi 1381–1385. Pavao I (1407–1475) bio je pristaša protukralja Fridrika III. Andrija B. je 1473–1476. podban a nakon smrti slavonskog bana Ivana Ernušta u ožujku 1476. postaje hrvatsko-slavonski ban (1476/1477) te pokušava obraniti zemlju od Turaka. God. 1481. Nikola V (1453–1501) dobiva grad Stupčanicu. Početkom XVI st. Nikolin sin Ivan IV (1509–1534) dobiva Viroviticu s vlastelinstvom i čast nasljednog župana Virovitičke županije. God. 1527. kao jedan od istaknutih pristaša Ivana Zapolje gubi Viroviticu, koju 1541. ponovno stječe njegov sin Stjepan V (1522–1568), ali je već od 1532. pod turskom vlašću. Za njegova sina Nikole VII (1547–1593) boravio je u Donjoj Lendavi tiskar Rudolf Hoffhalter (1573/1574) i tiskao knjige na mađarskom jeziku; poznata su samo tri prvotiska. Obitelj B. izumire u Hrvatskoj smrću Nikole VIII 1627.

LIT.: Moriz Wertner: Ausländische Geschlechter in Ungarn. Jahrbuch der k. k. heraldischen Gesellschaft »Adler«, N. F., 1898, str. 229–266. — Vjekoslav Klaić: Hrvatski hercezi i bani za Karla Roberta i Ljudevita I (1301–1382). Rad JAZU, 1900, 142, str. 211. — Gjuro Szabo: Sredovječni gradovi u Hrvatskoj i Slavoniji. Zagreb 1920, 110. — Ivan Dienka: Ivan Banffy od Lendave i Virovitice. Virovitičanin, 41(1939) 23, str. 2; 24, str. 2. — Gedeon Borsa: Rodolphus Hoffhalters Typographie in der Gegend von Mur und Drau (1573–1574). Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 14(1968) I/2, str. 26–28, 34. — Vjekoslav Klaić: Povijest Hrvata. Zagreb 19722, III, str. 345; 19732, IV, 30, 243, 244, 380, 396, 414, 423; V, 76, 88, 92, 100–101, 103, 111, 124, 128, 137, 151, 152, 192, 306, 345, 706.
 
Mladen Švab (1983)